Patiko? Pasidalinkite!

Žemaitijoje jau daugelį metų veikia prieštaringai žemaičių vertinama Žemaičių kultūros draugija, kuri labiau užsiima ne kultūra, o žemaičių skaldymu ir pataikavimu Lietuvos valdžiai (režimui).

Ši organizacija savo logotipą prastūminėja kaip Žemaitijos herbą, o išdergtą ir daugeliui žemaičių pasipiktinimą keliančią draugijos vėliavą prastūminėja kaip Žemaitijos. O apie Telšių herbą jau sunką ką ir berašyti…

Telšių herbas/ 1991 LR priimtas ir pakeistas vietoj 1970 Meška kvieslė…

ŽKD vėliavoje pavaizduota meška su antkakliu, kaip vergovės simboliu, šalia pastatyti šarvuoti kryžiuočių kariai (žemaičiai niekada neturėjo šarvų), apačioje užrašas lotyniškai (žemaičiai niekada lotyniškai nerašė), ant viršaus užmaukšlinta svetima karūna su kryželiu….

ŽKD herbas

Visa tai yra tiesioginis šaipymasis iš Žemaitijos, kuri per amžius kovojo prieš tuos, kurie dabar sudėti ant garbingiausios Žemaitijos vėliavos. Žinoma, tai nėra tikroji Žemaitijos vėliava, tai yra ŽKD noras ją įbrukti kaip Žemaitijos vėliavą.

Tikri žemaičiai kuo puikiausiai žino, kad meška yra laisva ir ant vėliavos negali būti jokių suvaržymų. Dauguma žemaičių naudoja istorinę (tikrąją) vėliavą, iš kurios Žemaičių kultūros pirmininkas (naujai išrinktas) pro­fe­so­rius Al­gir­das Žeb­raus­kas, dar kitaip vadinamas pilkuoju kardinolu, tiesiog išsišaipė.

Tikroji Žemaitijos vėliava

Socialiniuose tinkluose jis trina komentarus ir blokuoja aktyvių ir garbingų žemaičių pasisakymus, o istorinę vėliavą vadina “Berlyno vėliava”. ŽKD suvažiavimus jis organizuoja kunigų seminarijose ir šaiposi iš kitų, kurie saugo ir puoselėja tikrąją istoriją. ŽKD organizuoja susitikimus pas tuos, kurie Žemaitiją šimtus metų puldinėjo. Ar dar verta apie tai rašyti?..

Daugelį metų ŽKD veikla buvo labiau butaforinė, jos puslapis zkd.lt praktiškai tuščias. Jeigu ne kai kurie aktyvūs ŽKD nariai, veikiantys savarankiškai, ši kontorėlė būtų jau senai iširusi. Didžiulį nuopelną Žemaitijai daro Mažeikių žemaičiai ir jų aktyvūs nariai, tokie kaip Juozas Pabrėža, kuris daug darbo įdėjo kovojant dėl žemaičių kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo.

Jeigu kalbėtume paprasčiau, ŽKD veikla yra labiau sisteminė, nuolankiai tarnaujanti valdžiai ir iš to turinti naudos. Žinoma, tai supranta tik maža dalis žemaičių, nes jaunimas dabar yra apdorotas ir veikia globalistų naudai. Jaunimui yra be galo sunku atsispirti informaciniam melo srautui, todėl su jaunimu situacija yra labai liūdna. Tokia situacija tenkina ŽKD senbuvius, nes būtent tokie žmonės nekelia bangų ir yra patogūs.

Kai kuriems žemaičiams jau trūko kantrybė ir “naująjį” ŽKD vadovą jie pradėjo lyginti su lietuviškuoju Landsbergiu

Aktyvus Mažeikių žemaitis Eduardas Būta socialiniame tinkle pareiškė, kad naujasis pirmininkas nepatikusį komentarą tiesiog ištrynė ir jį patį užblokavo.

Šėndėin ŽKD puslapie straipsnėli ikiel dabartinis draugėjės pirminīnks A.Žebrausks, nesutėkus su anuo skleidama demagogėjė kas liet Žemaitėjės gerba ėr parašios komentāra, bovau pradiets blokout, ėr putuo ištrīnė neigemus komentarus. A anėi mėslėj ka tēp dergontėis iš Žemaitėjės simbuolėkas, gerba, žemaitē tilies.Čė ištrīnta komentāra teksts: Tēp mūsa buočē ne tik žėnuoj ėr gerb Žemaitėjės istuorėjė, vo kudie jūs negerbat tuos istuorėjės, anū palėkėma – Žemaitėjės simbuolėkas ėr pamokslaudāms, mėnkīndams tus, katrėi kel pagrīstus klausėmus. Kas joms davė teisė broktė vėsėškā svētėma, išmislīta šiū dėinū keverzuonė su baibuokās ėr pristatiniet kap Žemaitėjės gerba. Brokat svetėmībė, išmislīta priš kelis dešīmtmečius, poikē žėnuodams ka Žemaitėjės istuorėnēm gerbou ne vėins ėr ne do šimtā metu. Apgalietėnė ėr diletantėškė sapaliuojėmā būgtās tėi prikeverzuotė baibuokā prided gerbou solidoma a da velnē žėna kokiū išmislītu geraldikas ,,specelistu” pasvaičiuojėmu. Net nė vėina savi gerbūnti giminie neleistom sāva istuorėnė giminies gerba tēp išdergtė, prikeverzuotė,kap jūs ton banduot darīt ėr atsimīnkėt ka čė ī ne kuoks jūsa giminies gerbs, vo istuorinis Žemaitėjės gerbs ėr nevalė iš anuo dergtėis. Vėsū pėrma gerbkēm sava pruotieviu palėkėma, gal tumet kažkada gerbs ėr mumis. Moms dėdlē rēk vėinībės, bet tėk ne su tokēs brokėmās ėr sīmbuoliu klastuojėmās ana ī pasėikama, ne su tuokė ruoduoma nepagarba mūsa istuorėnēms sīmbolems.

Po tokios nuomonės Žemaičių kultūros draugijos vardu pro­fe­so­rius Al­gir­das Žeb­raus­kas parašė pašiepiantį komentarą.

Ką tai rodo? Ogi tai, kad ŽKD savo veikla veikia prieš Žemaitijos patriotus ir skaldo Žemaitiją. Pasiūlymas žemaičiams: reiktų nesureikšminti šitos organizacijos ir palikti ją visiems ramybėje – tegul jie ir užsiima kultūra, o ne politikavimais. Jų tikslas yra išlaikyti žemaitiškus šokius, dainas. Tegul jie tai ir daro, o dar geriau būtų, kad visi iš jų to dar ir pareikalautume. Jų bandymai politikuoti turi būti sustabdyti ir tai padaryti gali tik patys žemaičiai. Eduardas Būta Algirdą Žebrauskį sulygino su Landsbergiu…

Vaidas Žemaitis Lekstutis

Saulės namai

 


Patiko? Pasidalinkite!