Patiko? Pasidalinkite!

Petras Gražulis: “Visuomenėje žinomo kaip “lietuviškojo Berijos” generalinio prokuroro Pašilio kadencija baigėsi. Manau Prezidentas nebe reikalo neteikė jo kandidatūros į Europos teismą, motyvuodamas netinkama kompetencija… Ką jau kalbėti apie kompetenciją, kaip visa veikla perpinta politiniais užsakymais bei politinėmis bylomis.”

Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. XIV-43 sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę, vadovaudamasi Seimo statuto 23 straipsniu ir užtikrindama Seimo nariui ir prokuratūros atstovui galimybę dalyvauti ir būti išklausytiems asmens neliečiamybės atėmimo klausimą nagrinėjančios Seimo sudarytos tyrimo komisijos posėdyje,  šiandien išklausė Seimo narį P. Gražulį ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą Rolandą Stankevičių.

„Konstitucijos 62 straipsnio ir Seimo Statuto 22 straipsnio nuostatomis įtvirtintos Seimo nario asmens neliečiamybės papildomos garantijos, būtinos jo pareigoms tinkamai atlikti, yra nustatytos tam, kad Seimo narys būtų apsaugotas nuo persekiojimo dėl politinių ar kitų motyvų dėl jo, kaip Seimo nario, veiklos, o ne tam, kad būtų sudarytos prielaidos Seimo nariui, įtariamam padarius nusikaltimą, išvengti baudžiamosios atsakomybės, todėl Komisija turi ištirti, ar Seimo narys nėra persekiojamas dėl politinių ar kitų panašių motyvų, dėl jo, kaip Seimo nario, veiklos ir ar yra teisinis pagrindas patenkinti generalinio prokuroro E. Pašilio prašymą“, – akcentavo Komisijos pirmininkas Arminas Lydeka.   

Pažymėtina, kad Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. vakarinio posėdžio metu generalinis prokuroras Evaldas Pašilis pristatė pranešimą apie Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdyboje pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario P. Gražulio galimo piktnaudžiavimo pagal Baudžiamojo kodekso  228 straipsnio 2 dalį ir paprašė Seimo leisti patraukti Seimo narį P. Gražulį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Seimui 2019 m. birželio 25 d. nedavus sutikimo Sei­mo na­rį P. Gražulį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę, 2019 m. rugsėjo 9 d. ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. „Tolesnio ikiteisminio tyrimo metu P. Gražuliui būtina įteikti pranešimą apie įtarimą, apklausti jį įtariamuoju, atlikti kitus procesinius veiksmus ir įvertinus visus surinktus duomenis, spręsti klausimą dėl bylos perdavimo teismui“,  – informavo Seimą generalinis prokuroras E. Pašilis.

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!