Patiko? Pasidalinkite!

Atvykęs į Telšius, Petras Gražulis žemaičiams viešai apsimelavo ir prieš vaizdo kamerą įžūliai teigė, kad jis nebalsavo už globalistų paruoštą ir konservatorių pateiktą rezoliuciją, kad Aleksandras Lukašenka nebūtų pripažintas prezidentu, o prezidente būtų pripažinta Svetlana Tichanovskaja. Per 2020-09-10 rytinį Seimo posėdį Nr. 434 (2020-09-10), Petras Gražulis balsavo UŽ. UŽ balsavo ir Dainius Kepenis, kuris mitingo metu pripažino, kad klydo ir sakė, kad daugiau tokių klaidų nekartotų.

Visą šį chaosą su pabėgėliais, kurį šiuo metu turime Lietuvoje, sukėlė JAV ir Lietuvos vasalai politikai, o tame tarpe ir Petras Gražulis, kuris yra rusofobas, tarnaujantis konservatoriams. Iki to laiko, kol nebuvo kišamasi į Baltarusijos reikalus, Lietuva su Baltarusija draugavo ir neturėjo jokių problemų.

Gražulis bandė panaudoti landsbergistų naudojamą taktiką ir mane išvadinto nupirktu ir tarnaujančiu landsbergistams. Pažadu, kad už šį melą apie Petrą Gražulį sužinosite viską, ko iki šiol neatskleidė sorošinė žiniasklaida. Po vaizdo įrašu yra rezoliucijos tekstas, balsavimo rezultatai ir nuoroda į LR Seimo puslapį (originalą).

Balsavimo rezultatai: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-39394

Lietuvos Respublikos Seimas

Atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 18 d. rezoliuciją Nr. XIII-3281 “Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“, kurioje kreipėsiį Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Parlamento vadovus, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus ir vyriausybes ragindamas nepripažinti 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje suklastotų rinkimų rezultatų, o Aleksandro Lukašenkos legitimiu Baltarusijos vadovu bei pakvietė reikalauti naujų, skaidrių ir demokratines procedūras atitinkančių Baltarusijos prezidento ir parlamento rinkimų;

atkreipdamas dėmesį į nesibaigiantį neteisėto Baltarusijos vadovo prievartą bei smurtą prieš savo piliečius, atsisakymą pradėti su jais dialogą bei paskubomis legitimizuoti savo neteisėtą valdžią mainais į Baltarusijos suvereniteto praradimą bei sąjungą su Rusija,

ragina tarptautinę bendruomenę:

1) remti Baltarusijos žmonių išrinktos lyderės Svetlanos Cihanouskajos ir jos kvietimu sukurtos Koordinacinės tarybos kaip vienintelių teisėtų baltarusių tautos atstovų reikalavimą, kad šalyje būtų surengti nauji, skaidrūs ir demokratines procedūras atitinkantys parlamento ir prezidento rinkimai;

2) vertinti bet kokius neteisėto Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos veiksmus vidaus ir užsienio politikoje, kuriais siekiama įteisinti savo valdžią bei sudaryti naujus tarptautinius susitarimus su Rusija, apribojančius baltarusių tautos suverenitetą, kaip nusikaltimą prieš savo tautą, atitinkamai niekinius ir tarptautinės bendruomenės nepripažįstamus – de facto šalies aneksiją;

3) reikalauti Rusijos Federacijos nesikišti į Baltarusijos vidaus ir užsienio politiką, nepalaikyti neteisėto Baltarusijos vadovo veiksmų bandant sudaryti naujas tarpvalstybines sutartis, kuriomis būtų apribotas baltarusių tautos suverenitetas;

4) taikyti papildomas sankcijas Rusijos Federacijai bei neteisėto Baltarusijos vadovo atstovams, jeigu bus bandoma neteisėtomis priemonėmis prieš baltarusių tautos valią apriboti šalies suverenitetą;

5) pasiūlyti baltarusių tautai ir jos teisėtiems atstovams įvairias politines, ekonominės, finansinės, vizų palengvinimo ir kitokias pagalbos priemones, kai šalyje bus įvykdyti nauji, skaidrūs ir demokratines procedūras atitinkantys rinkimai.

Teikia:

Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narė Aušrinė Armonaitė, Seimo narys Juozas Bernatonis, Seimo narė Rasa Budbergytė, Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo narys Gediminas Kirkilas, Seimo narys Gabrielius Landsbergis, Seimo narys Linas Antanas Linkevičius, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, Seimo narė Ingrida Šimonytė, Seimo narys Gintaras Vaičekauskas, Seimo narys Emanuelis Zingeris, Seimo narys Viktoras Pranckietis, Seimo narys Jonas Jarutis, Seimo narys Valerijus Simulik.

Visas mitingo įrašas

Vaidas Žemaitis Lekstutis


Patiko? Pasidalinkite!