Patiko? Pasidalinkite!

Už Lietuvos didvyrio-nacių kolaboranto Jono Noreikos (Generolo Vėtros) lentos sudaužymą kūju Vilniaus centre, advokatą profesorių Stanislovą Tomą Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė tris mėnesius kalėti.

Bylą apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė išnagrinėjo S. Tomui nedalyvaujant – apie posėdį nuteistasis buvo informuotas elektroniniu paštu, jam buvo pasiūlyta galimybė dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu per vaizdo ir garso perdavimo priemones.

Nors S. Tomas sutiko dalyvauti teismo posėdyje išmaniuoju telefonu, kuriame yra visos reikalingos vaizdo perdavimo programėlės, pasak teisėjos telefonu neįmanoma identifikuoti asmens, todėl teismas S. Tomo prašymo netenkino.

Po šitokio Lietuvos teismo sprendimo, Stanislovas Tomas priminė Lietuvai, ką ji gina ir garbina

Kaip atsaką į teismo sprendimą, prof. advokatas Stanislovas Tomas savo socialinio tinklo paskyroje pateikė faktus apie Jono Noreikos garbintą ideologiją.

Stanislovas Tomas

„Fiurerio idealizmas – užkrečiantis ir žavintis, jo autoritetas, politinės programos aiškumas bei pastovumas ir visos tautos gyvenimo dinamizmas – štai svarbiausi veiksniai, kurie apvaisina nacionalsocialistinių-autoritarinių arba moderniai diktatūrinių kraštų politiką.“ Jonas Noreika, 1939 m.

Taip pat, Stanislovas Tomas sako, kad svarbiausia mintis, kurios niekas nepaskelbė – dar 2019-10-11 aš parašiau Šimašiui, kad sumokėsiu 2242 € už lentą, jeigu jis man ją atiduos. Kaip bylose dėl mašinos – sugadinai žmogui mašiną, gali ja pasiimti ir sumoki jos kaina.

“Kita info apie Noreika – nuo 1941-06-22 iki 1943-03-17 nuo jo rankų buvo nužudyta virš 14 000 žydų. 1941-08-06 jis pasirašė įsakymą dėl žydų turto konfiskavimo. 1941-08-16 jis pasirašė įsakymą, kad žydas turi nešioti 2 Dovydo žvaigždes ant drabužių – ant krutinės ir ant nugaros.

Tai buvo reikalinga, kad juos būtų galima atskirti lauke iš tolo, nes jiems draudžiama lankytis miesto centre, pirkti prekes iš lietuvių, sėdėti ant suolų, išeiti į lauką nuo 18:00 iki 6:00 ir net žiūrėti lietuviams į akis. 1941-08-22 jis pasirašė įsakymą dėl Žagarės geto steigimo, kur įkalino visus žydus ir “pusžydžius”. Visi jie buvo nužudyti. 1941-08-23 jis rašo prašymą vyriausybei skirti jam 1 181 660 rublių Skaistgirio priverstinio darbo stovyklos (konclagerio) steigimui.

1941-08-25 jis gauna pranešimą iš Žeimelio miestelio apie jo įsakymų vykdymą, kuriame rašoma, kad 160 žydų sušaudyta, 44 pabėgo, o 2 žydės pagautos ir įkalintos Žagarės gete”, –  Stanislovas Tomas

Net, jeigu aukštesnieji Lietuvos teismai nepanaikintų S. Tomui arešto, jo būtų neįmanoma sulaikyti užsienyje. Interpol nepaskelbė net Edward Snowden’o paieškos, pagal JAV prašymą, kadangi Inperpol vertina šnipinėjimą kaip politinį nusikaltimą.

Nacio lentos nuėmimas yra dar ryškesnis politinis veiksmas, o Lietuvos svoris ir iš tolo neprilygsta JAV. Politinio prieglobsčio prašytojo statusas Austrijoje draudžia sulaikyti S. Tomą visoms kitoms ES valstybėms.

Vilniaus apylinkės teismui, taip pat priklausytų Jono Noreikos dalinamos “dovanos”

J. Noreika rašte rašo:  „tos apskritys, kurios šią akciją labai gerai praves, gaus Hakenkreuzo (fašistinę) vėliavėlę arba Hitlerio nuotraukas.“ Įdomu kas labiau pritinka antinaciniam rezistentui, gauti nacistinę vėliavą su svastika ar Hitlerio nuotrauką?

Jonas Noreika Hitlerio nuotraukas už akciją

Atėjo laikas, o gal jis niekur ir nebuvo dingęs, kai Lietuva prieš Žydų tautą vis dažniau ir dažniau turi atsiprašinėti. Kada pagaliau Lietuvoje bus sustabdytas Hitlerio garbinimas ir fašistinės ideologijos gynimas?

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!