Patiko? Pasidalinkite!

Prašymas dėl valstybės apdovanojimų tarptautiniams nusikaltėliams Jonui Noreikai ir Kaziui Škirpai panaikinimo

Gerb. Lietuvos Prezidente,

Lietuvos Respublikos Prezidentas yra suteikęs apdovanojimus tarptautiniams nusikaltėliams, Adolfo Hitlerio bendražygiams:

1) Pirmojo laipsnio Vyčio kryžius (Lietuvos Prezidento dekretas Nr. 1205) suteiktas naciui Jonui Noreikai.

Primintina, kad nacis Jonas Noreika 1941-08-06 pasirašė įsakymą konfiskuoti žydų turtą, paskelbė skelbimą Nr. 6, kuriame nurodė, kad žydai turi nešioti ant drabužių Dovydo žvaigždę, neturi teisės išeiti į lauką nuo 20:00 iki 06:00, neturi teisės samdyti darbui lietuvių kraujo žmonių, o 1941-08-22 pasirašė įsakymą įsteigti Žagarės getą ir įkalinti ten visus Šiaulių apskrities žydus;

2) Vyčio kryžius su kardais ir pulkininko laipsnis po mirties (Lietuvos Prezidento dekretas Nr. 560) yra suteiktas naciui Kaziui Škirpai.

Primintina, kad nacis Kazys Škirpa yra žinomas dėl sekančių pasisakymų:

“The genius Führer of the Great Germany has proclaimed fight against any injustice in Europe, and has a goal of saving its culture and civilisation from Jews”
“The life of independent Lithuania that had been started to be built on democratic foundations failed to justify expectations of the Lithuanian nation. The newly re-
established State by me and my Government will have the same foundations as that of the German Third Reich, i.e. National Socialism”.

“It is necessary to strengthen the anti-Jewish action in order to arrive to maturity of
the Lithuanian nation. It is very important to get rid of all Jews. Therefore, it is
necessary to create such an airless climate in the country against Jews so that not even a single Jew would not find bravery to think that he might have even minimal rights or surviving opportunities in general in the New Lithuania. The objective is to force all Jews to run away from Lithuania.”

Taip pat nacis Kazys Škirpa buvo susitikęs su Adolfu Hitleriu ir susitikimo metu asmeniškai prašė Adolfo Hitlerio, kurį jis vadino “genijumi”, išplėsti Antrąjį pasaulinį karą į Rytų Europą. Antrojo pasaulinio karo išplėtimas į Rytų Europą buvo tragiška klaida, p. Prezidente. Pateikiu Jums nuotrauką iš Škirpos ir Hitlerio draugiško susitikimo:

kirpa su Hitleriu

Todėl, gerb. Lietuvos Prezidente, prašau Jus panaikinti nacio Jono Noreikos apdovanojimą Pirmojo laipsnio Vyčio kryžiumi ir nacio Kazio Škirpos apdovanojimą Vyčio kryžiumi su kardais ir jam suteiktą pulkininko laipsnį.

Laikau, kad esate Europos kultūros žmogus, o ne vandalas, ir todėl neabejoju, kad Vyčio kryžius ir pulkininko laipsnį Jūs iš tarptautinių nusikaltėlių atimsite pačiu artimiausiu metu.

Pagarbiai
profesorius dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Paryžius)
Politinis pabėgėlis iš Lietuvos Austrijoje


Patiko? Pasidalinkite!