Patiko? Pasidalinkite!

Energetikos ministerija ir vėl pabandė atsakyti į ekspertai.eu klausimus apie Lietuvos bylinėjimąsi su Rusijos koncernu „Gazprom“ ir firmos milijonierės iš mokesčių mokėtojų pinigų „Ellex Valiunas“ teikiamas paslaugas mūsų valstybei (išsamiai su klausimais galima susipažinti ekspertai.eu publikacijoje „Energetikos ministerija nežino, kad firma „Ellex Valiunas“ atstovavo Lietuvą ginčuose su bendrove „Gazprom“)

Deja, atsakyti į kiekvieną klausimą atskirai ministerijai nepavyko – atsakymai pateikti urmu (su ministerijos rašinėliu susipažinti galima publikacijos pabaigoje), o į kai kuriuos klausimus iš viso neatsakė arba, kažkodėl, nukreipė į tokias institucijas, kurios neturi kompetencijos į minėtus klausimus atsakyti.

Ekspertai.eu primena, kad kartais valstybės institucijos negalėdamos atsakyti į kiekvieną konkretų klausimą atskirai, ima atsakinėti urmu, bandydamos sudaryti vaizdą, kad atsakė į visus klausimus. Tačiau taip nėra, kuo ir galėsite patys įsitikinti.

Po šio Energetikos ministerijos atsakymo matosi, kad ir vėl teks ministerijos prašyti patikslinimu.

1. Liepos 24 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Kiek iš viso Lietuva sumokėjo advokatams už visą Stokholmo arbitražo  procesą ir visą Švedijos apeliacinio teismo procesą (kreipimųsi ir atsiliepimų rašymą, atstovavimą, šnekėjimą teisme ir kitas advokatų išlaidas)?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASArbitražo procedūroje pagal 2012 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos inicijuotą ieškinį prieš „Gazprom“ dėl vartotojų permokų už gamtines dujas kompensavimo teisminiams procesams išleista apie 9 mln. Eurų.

Procedūroje pagal 2016 m. rugsėjį Lietuvos pateiktą Švedijos apeliaciniam teismui prašymą dėl Stokholmo Arbitražo sprendimo anuliavimo teisminiuose procesuose už teisines paslaugas iki šios dienos sumokėta 400 tūkst. eurų.

Rugpjūčio 2 d. PAPILDOMAS ekspertai.eu KLAUSIMAS. Informuojate, kad 9 milijonai arbitražo procedūroje buvo išleisti teisminiams procesams. Patikslinkite prašau, kiek iš viso sumokėta būtent Lietuvos valstybės samdytiems advokatams už jų darbą (kreipimųsi ir atsiliepimų rašymą, atstovavimą, šnekėjimą teisme ir kitas advokatų išlaidas) per visą Stokholmo arbitražo  procesą ir visą Švedijos apeliacinio teismo procesą?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. Maždaug 75 proc. teisminiame procese patirtų išlaidų sudaro išlaidos už advokatų suteiktas teisines paslaugas (tai sudaro maždaug 6 milijonus 750 tūkst. eurų – ekspertai.eu past.).

2. Liepos 24 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Kiek Lietuva sumokėjo Švedijos apeliaciniam teismui už visą procesą ir Stokholmo arbitražui už visą procesą?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASArbitražo procedūroje pagal 2012 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos inicijuotą ieškinį prieš „Gazprom“ dėl vartotojų permokų už gamtines dujas kompensavimo Lietuva sumokėjo apie 500 tūkst. eurų procesinių teismo išlaidų (arbitražo administracinės išlaidos). Pažymėtina, kad procesines išlaidas mokėjo abi bylos šalys (Lietuva ir „Gazprom“) per pusę.

Procedūroje pagal 2016 m. rugsėjį Lietuvos pateiktą Švedijos apeliaciniam teismui prašymą dėl Arbitražo sprendimo anuliavimo procesinių (teismo) išlaidų kol kas nepatirta.

PAPILDOMO ekspertai.eu KLAUSIMO nebuvo.

3.Liepos 24 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Nors Lietuva ir žinojo, kad neturi nė menkiausių šansų apeliaciniame Švedijos teisme, ar tiesa, kad šis teismas buvo reikalingas tik tam, kad Lietuvą atstovaujanti firma „Ellex Valiunas“ pabandytų susitarti su „Gazprom“ siekiant, kad Rusijos kompanija leistų mūsų valstybei mokėt mažiau negu 9 milijonus? Kokie buvo firmos „Ellex Valiunas“ argumentai, kad „Gazprom“ atleistų Lietuvą nuo šito mokėjimo ar bent jau sumažintų mokėtiną sumą?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASSprendimą dėl kreipimosi į Stokholmo arbitražą priėmė tuometinė Energetikos ministerijos vadovybė.

Sprendimą dėl kreipimosi į Švedijos apeliacinį teismą 2016 m. priėmė tuometinė Energetikos ministerijos vadovybė.

Pažymėtina, kad 2010 – 2011 m. „Gazprom“ iniciatyva buvo pradėtos trys arbitražo bylos, kuriomis siekta sustabdyti Lietuvos veiksmus reformuoti dujų sektorių iš monopolistinio, kur „Gazprom“ tuo metu kontroliavo 100 proc. dujų rinkos, į sąžiningos konkurencijos pagrindais veikiantį sektorių. Visose šiose trijose bylose Lietuvos valstybės ir gamtinių dujų vartotojų interesai buvo sėkmingai apginti ir nei „Lietuvos dujų“ veiklos tyrimas, nei gamtinių dujų sektoriaus reforma nebuvo sustabdyta. Lietuvai pavyko liberalizuoti gamtinių dujų rinką, užtikrinti palankias gamtinių dujų tiekimo sąlygas ir konkurencingas dujų kainas.

Rugpjūčio 2 d. PAPILDOMAS ekspertai.eu KLAUSIMAS. Nesupratome atsakymo, prašau patikslinti – kokie buvo jums išdėstyti advokatų argumentai, kad „Gazprom“ atleistų Lietuvą nuo šito mokėjimo ar bent jau sumažintų mokėtiną sumą?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASAtsakymo nėra.

4. Liepos 24 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Dėl kokių priežasčių Lietuvos valstybei atstovauti be konkurso buvo pasirinkta firma „Ellex Valiunas“?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASLietuvą arbitraže atstovavo teisės aktų nustatyta tvarka atrinkta kontora Shearman & Sterling, kurie atsirinko subtiekėjus Lietuvoje.

Rugpjūčio 2 d. PAPILDOMAS ekspertai.eu KLAUSIMAS. Kas yra kontoros Shearman & Sterling subtiekėjas Lietuvoje?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. „Ellex Valiūnas“.

5. Liepos 24 d. ekspertai.eu 5 KLAUSIMAS. Ar firma „Ellex Valiunas“ atliko kitokias paslaugas išskyrus tarpininkavimą tarp advokatų ir vyriausybės?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASKaip minėta, paslaugas Lietuvai teikė Shearman & Sterling, kurie daliai darbų atlikti pasitelkė subtiekėjus. Subtiekėjai teikė teisines paslaugas pagal Shearman & Sterling pavedimus.

Rugpjūčio 2 d. PAPILDOMAS ekspertai.eu KLAUSIMAS. Kas yra kontoros Shearman & Sterling subtiekėjai Lietuvos byloje prieš „Gazprom“, kokius darbus atliko subtiekėjai ir už kokią sumą?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS„Ellex Valiūnas“ ir „TGS Baltic“. Maždaug 75 proc. teisminiame procese patirtų išlaidų sudaro išlaidos už advokatų suteiktas teisines paslaugas (tai sudaro maždaug 6 milijonus 750 tūkst. eurų – ekspertai.eu past.).

6. Liepos 24 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Kiek iš viso Lietuvos valstybė per visą laiką  – nuo firmos „Ellex Valiunas“ įkūrimo iki dabar – yra jai sumokėjusi pinigų?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASUž teisines paslaugas Stokholmo arbitražo procese mokėta Shearman & Sterling.

Energetikos ministerija neturi duomenų dėl visų valstybės institucijų pirkimų iš jūsų minėtos advokatų kontoros.

Rugpjūčio 2 d. PAPILDOMAS ekspertai.eu KLAUSIMAS. O kas turi duomenis, į ką patartumėte kreiptis dėl šių duomenų?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. Bendrus duomenis apie  visų valstybės institucijų viešuosius teisinių paslaugų pirkimus Jums galimai galėtų pateikti Viešųjų pirkimų tarnyba.

Ekspertai.eu KOMENTARASKodėl Energetikos ministerija siūlo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl firmų, kurias pati ministerija pasirinko be viešųjų konkursų, todėl Viešųjų pirkimų tarnyba, savaime suprantama, apie tai neturi jokių duomenų. Kaip suprasti tokį Energetikos ministerijos specialistų patarimą?

7. Liepos 24 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Ar Energetikos ministerija žino, kad firma „Ellex Valiunas“ nėra firma, t.y. niekur neturi juridinio asmens statuso?

Rugpjūčio 2 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASEnergetikos ministerijos žiniomis, tai yra pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą veikianti advokatų kontora.

Rugpjūčio 2 d. PAPILDOMAS ekspertai.eu KLAUSIMAS.  Nurodykite prašau kokiomis žiniomis ir šaltiniais remiasi Energetikos ministerija teigdama, kad ši firma yra veikianti advokatų kontora pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą.

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASSiūlome kreiptis į Lietuvos advokatūrą, kuri registruoja advokatų kontoras.

Ekspertai.eu KOMENTARAS. Mes neneigiame, kad Rolandas Valiūnas yra Lietuvos advokatas, bet problema ta, kad jo „kontora“ nėra juridinis asmuo. Lietuvos advokatūra neturi teisės registruoti juridinių asmenų, kadangi tai daro tik Registrų centras. Ekspertai.eu žiniomis “kontora”, kuri nėra juridinis asmuo, neturi teisės pasirašinėti jokių sutarčių – tuo labiau gauti pagal tas sutartis milijonus eurų iš mokesčių mokėtojų be konkurso.

8. Rugpjūčio 2 d. ekspertai.eu KLAUSIMASRegistrų centro duomenų bazėje pavyko rasti Viešąją įstaigą „Ellex Valiunas meno rėmimo fondas“, tačiau nepavyko aptikti firmos „Ellex Valiunas“.

Taip pat šios įmonės nėra ir rekvizitai.lt duomenų bazėje.

Nurodykite prašau kokiomis žiniomis ir šaltiniais remiasi Energetikos ministerija teigdama, kad ši firma yra veikianti advokatų kontora pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą.

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASAtsakymo nėra.

9.Rugpjūčio 2 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Pati firma „Ellex Valiunas“ savo internetiniame tinklalapyje informuoja, kad būtent ji konsultavo Lietuvą ir jai atstovavo ginčuose su bendrove „Gazprom“ arbitražo teisme Stokholme, o ne kontora Shearman & Sterling, kaip teigiama Energetikos ministerijos atsakyme. Prašau paaiškinti, kaip čia viskas yra iš tikrųjų?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMASAtsakymo nėra.

10. Rugpjūčio 2 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Kokiais kriterijais vadovavosi Energetikos ministerija, kai be konkurso atrinko kontorą Shearman & Sterling?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. Atsakymo nėra.

11. Rugpjūčio 2 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Ar Energetikos ministerija žino, kad kontora Shearman & Sterling neturi Lietuvos advokatūros licencijos, jos darbuotojai nėra įrašyti į Lietuvos advokatų sąrašą ir neturi teisės teikti jokių paslaugų Lietuvoje?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. Rekomenduojame kreiptis į „Shearman & Sterling“.

12. Rugpjūčio 2 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Ar kontora Shearman & Sterling moka mokesčius Lietuvai?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. Rekomenduojame kreiptis į „Shearman & Sterling“.

13. Rugpjūčio 2 d. ekspertai.eu KLAUSIMAS. Dėl kokių priežasčių Energetikos ministerijos internetiniame tinklalapyje nieko neskelbiama apie Lietuvos pralaimėjimą Rusijos kompanijai „Gazprom“ Stokholmo arbitraže ir Švedijos apeliaciniame teisme ir patirti milijoniai nuostoliai?

Rugpjūčio 7 d. ENERGETIKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS. Atsakymo nėra.

Visas Energetikos minsiterijos atsakymas (rašinėlis) atsakant į trylika klausimų atrodo taip:

„Dėkojame už pateiktus klausimus. Atsakydami į juos norime atkreipti dėmesį, kad „Gazprom“ iniciatyva prieš Lietuvą buvo pradėti net trys arbitražo procesai, kuriais „Gazprom“ nesėkmingai bandė stabdyti dujų sektoriaus pertvarkos procesus. Pati Lietuva inicijavo vieną arbitražo procesą prieš „Gazprom“ dėl permokos už dujas priteisimo, siekdama sumažinti dujų kainą už 10 metų periodą. Pažymėtina, kad arbitražo proceso viduryje „Gazprom“ pritaikė Lietuvai parduodamoms dujoms nuolaidą atgaline data už 3 metus ir pateikė arbitražo teismui tai patvirtinančius dokumentus. Patys sprendimai dėl ieškinio „Gazprom“ pareiškimo, siekiant prisiteisti iš „Gazprom“ Lietuvos vartotojų patirtus nuostolius dėl per didelės kainos, Stokholmo arbitraže pagal kompetenciją buvo priimti tuometės Vyriausybės ir Energetikos  ministerijos.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, Lietuvą 2012 m. prasidėjusiame arbitraže atstovavo pagal tuo metu galiojusių viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytą tvarką atrinkta užsienio kontora „Shearman & Sterling“ ir šioje byloje būtent su šia advokatų kontora Energetikos ministeriją sieja sutartiniai teisiniai santykiai. Anksčiau esame nurodę, kiek išlaidų patirta skirtinguose bylos etapuose ir maždaug 75 proc. teisminiame procese patirtų išlaidų sudaro išlaidos už advokatų suteiktas teisines paslaugas, likusią patirtų išlaidų dalį sudaro mokesčiai arbitražo institutui, ekspertinės paslaugos, pridėtinės vertės mokestis ir pan. Reikia pripažinti, kad bylinėjimasis tarptautiniame arbitraže ir užsienio teismuose kainuoja brangiai.

Vis dėlto, kartais tokios išlaidos yra neišvengiamos, siekiant ginti valstybės ir jos vartotojų interesus. Lietuva turėjo gintis nuo „Gazprom“ bandymų išlaikyti savo monopolinę įtaką ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui. Ginčai su „Gazprom“ arbitražuose vyko pagal Lietuvos teisę ir investicijų apsaugos sutartis, todėl Lietuvai atstovaujanti kontora „Shearman & Sterling“ pasirinko subtiekėjus. Jais pasirinkti „Ellex Valiūnas“ ir „TGS Baltic“, kurie, atstovaujant valstybės interesus, pagal „Shearman & Sterling“ pavedimą atliko dalį darbų Lietuvos teisės klausimais. Teismo procesas dėl Stokholmo sprendimo anuliavimo Švedijoje vyko pagal Švedijos teisę, jame Lietuvai atstovavo ir teisines paslaugas teikė „Shearman & Sterling“. Dėl jus dominančios kitos detalesnės informacijos, susijusios su „Shearman & Sterling“ statusu ir teikiamomis paslaugomis,  rekomenduojame kreiptis į „Shearman & Sterling“.

Bendrus duomenis apie  visų valstybės institucijų viešuosius teisinių paslaugų pirkimus Jums galimai galėtų pateikti Viešųjų pirkimų tarnyba.

Komentuojant dėl advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ statuso remtasi Advokatūros įstatyme nurodytomis veiklos formomis ir viešai prieinama informacija, kartu siūlome kreiptis į Lietuvos advokatūrą, kuri registruoja advokatų kontoras.

Taip pat pažymime, kad šiuo metu teisminiai procesai, susiję su siekiu anuliuoti Stokholmo arbitražo sprendimą nepriteisti Lietuvai 1,4 mlrd. eurų permokos, dar vyksta ir nėra baigti. Atkreipiame dėmesį, kad apie kiekvieną svarbų ir aktualų bylos eigos etapą yra informuojama (jeigu pageidaujate gauti elektroniniu paštu ministerijos platinamus informacinius pranešimus, prašau informuokite). Kaip tik rugpjūčio 1 d. Energetikos ministerija informavo apie tai, kad Lietuva, siekdama ginti vartotojų interesus dėl 1.4 mlrd. eurų permokos susigrąžinimo galimybės, kreipėsi į Švedijos Aukščiausiąjį teismą, prašydama peržiūrėti Švedijos apeliacinio teismo liepos mėnesį priimtą sprendimą, kuriuo nuspręsta neanuliuoti Stokholmo arbitražo sprendimo Lietuvos byloje prieš „Gazprom“. Švedijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo, ar priimti Lietuvos prašymą, laukiama 2019 m. pabaigoje.

Pažymėtina, kad kiekvienu atveju dėl tolimesnių procesų yra nuodugniai vertinamos ir svarstomos alternatyvos, analizuojami kreipimosi pagrindai. Nors pagal statistiką tenkinama nedidelė dalis prašymų anuliuoti arbitražo sprendimus, tačiau, Lietuvai turint abejonių dėl Arbitražo sprendimo pagrįstumo, tai negali būti vertinama kaip pakankamas motyvas atsisakyti toliau nuosekliai ginti Lietuvos vartotojų ir valstybės interesus.“

ekspertai.eu


Patiko? Pasidalinkite!