Patiko? Pasidalinkite!

Peticija adresuota: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui:

Mes, žemiau pasirašiusieji, atsižvelgdami į mokymosi šeimoje svarbą ir privalumus (išdėstyti žemiau) palaikome siekį, kad būtų priimti teisės aktai, palankūs natūraliai, prigimtinei, konstitucinei teisei tėvams patiems auginti, auklėti ir mokyti savo vaikus ir raginame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rengiamame ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše:

 • Mažiau riboti tėvus reikalavimais pateikti perteklinę informaciją iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus, ir savivaldybės administracijos, kurios teritorijoje gyvena šeima.
 • Leisti tėvams ugdyti vaikus šeimoje nepriklausomai nuo jų išsilavinimo.
 • Sudaryti galimybę pasirinkti ugdymosi šeimoje būdą bet kuriuo metu (be suvaržymo terminais).
 • Leisti šeimai rinktis vaikų ugdymą šeimoje padedančią organizuoti mokyklą nepriklausomai nuo savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima.
 • Minimizuoti mokyklos ir valstybinių institucijų kišimąsi į privatų šeimos gyvenimą susijusį su ugdymusi šeimoje.
 • Neriboti mokyklos teikiamų konsultacijų mokiniams ir tėvams laiko.
 • Leisti mokyklai, prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą, įvertinti ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį, pasitelkiant savo nuožiūra reikalingus specialistus.

Mokymosi šeimoje aktualumas ir privalumai:

 • Moksleivio mokymasis gyventi visuomenėje, ryšių ne tik su bendraamžiais, bet ir kitokio amžiaus vaikais ir suaugusiais kūrimas.
 • Mokymosi individualizavimo pagal moksleivio gebėjimus ir polinkius galimybė.
 • Galimybė mokytis vaikui priimtiniausiu dienos metu, t. y. atsižvelgiant į jo individualų ritmą. Teigiama, kad pagal bioritmą geriausias laikas pradėti dienos darbus, taip pat ir pamokas yra ne anksčiau nei 9 val. Ryto.
 • Platesnių galimybių moksleivio pomėgiams ir dalyvavimui neformaliojo ugdymo veikloje atsivėrimas.
 • Asmeninės atsakomybės ir gebėjimo savarankiškai planuoti darbus bei pasiekti išsikeltus tikslus ugdymas.
 • Psichologiškai saugios aplinkos užtikrinamas, glaudesnių ryšių su šeima ir kitais artimais asmenimis palaikymas.
 • Ypač gabiems vaikams, klasėje neišnaudojantiems viso savo potencialo, – galimybė jį panaudoti ir atsiskleisti.
 • Galimybė dalykus mokytis „blokais“ (kai susikoncentruojama tik į vieną dalyką (pvz., matematiką) ir kurį laiko tarpą (pvz., 3 dienas) mokomasi tik jis).
 • Galimybė mokytis savu greičiu (gabus vaikas gali tam tikrą medžiagą išmokti žymiai sparčiau, kitu atveju, tam dalykui, kuris vaikui sekasi sunkiau, skirti daugiau laiko).
 • Individualiai pasirinkti per dieną ar savaitę ugdymuisi skiriamų valandų kiekį.
 • Vaikams, kurie nepritampa prie mokyklos socialinės aplinkos, nepaisant pedagogų ir tėvų pastangų, ir dėl to kenčia psichologiškai – tai galimybė ugdytis komfortiškoje psichologinėje aplinkoje.
 • Veikliems paaugliams, kurie geba ir nori mokytis savarankiškai, saviraiškos galimybė.
 • Mokymosi sunkumų patiriantiems vaikams – galimybė, sulaukus daugiau individualaus dėmesio, pasiekti geresnius rezultatus.
 • Atokiose vietovėse gyvenančioms šeimoms ir mokykliniai autobusiukai – neefektyvus sprendimas, sugaišinantis daug laiko bei fiziškai išvarginantis vaikus.
 • Daugiavaikėms ir nepasiturinčioms šeimoms brangios uniformos, kuprinės bei kitos mokykloje reikalingos priemonės, nebūtinos mokymosi procesui, papildoma, kartais sunkiai pakeliama finansinė našta.
 • Daug keliaujantiems žmonėms, kurie nenori skirtis su vaikais ir turi galimybę juos imti į keliones, taip plėsdami jų akiratį – tai galimybė išsaugoti šeimos vientisumą.
 • Efektyvesnių bei vaikui labiausiai tinkančių ugdymosi metodų pasirinkimas (pvz., ugdymas per patirtis). • Integruotų dalykų mokymasis (pvz., dailė ir istorija).
 • Sąmoningas pasirinkimas kiek laiko ir kokiais tikslais kaip mokymosi priemonę naudoti įrenginius (kompiuterius ir pan.), turinčius žalingos įtakos vaiko sveikatai.
 • Galimybė mokytis natūralioje aplinkoje (ne patalpose, kurios dažniausiai apšviečiamos akims kenksmingomis lempomis, o dienos šviesoje, gryname ore).
 • Ruošimasis savarankiškam gyvenimui bei mokymosi visą gyvenimą principo įsisavinimas.
 • Efektyvus laiko, skirto mokymuisi, išnaudojimas. Minimalus blaškančių trikdžių buvimas, taip pat negaištamas laikas kelionei į mokyklą ir iš jos.
 • Mokymui skirtų lėšų tikslingas naudojimas, atkritusios bereikalingos išlaidos, susijusios su mokyklos lankymu.

Pasirašyti peticiją čia.


Patiko? Pasidalinkite!