Patiko? Pasidalinkite!

Valdžia visomis išgalėmis triūbija, kad mūsų gyvenimas ženkliai pagerėjo. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Prisiminkime netolimą praeitį. Nuo 2018 pradžios pensijas valdžia pakėlė po 30€ ir tai ne visiems. Nubausti už darbo stažo trūkumą liko pakankamai didelė dalis Lietuvos „kenkėjų“. Sakykite kiek po kiekvieno išmokų padidinimo už vieną ir tą patį galima bausti? Juolab, kas ne visiems buvo žinoma, kokius įstatymus priims dabartiniai nevėkšlos? Esu ne kartą rašęs, jog negalima taikyti įstatymų atbuline tvarka. Taip prieš gerus du dešimtmečius skelbė ir konservantai, dabar sukišę galvas į smėlį.

Pagalvokite protingai: kai man buvo 40 su viršum, tikėjausi išeiti į pensiją nuo 60 metų. Staiga iš dangaus trenkė perkūnas, ir pensijinis stažas net dukart buvo prailgintas! Jei naujai iškeptas įstatymas negaliotų atbuline tvarka, man pailginimas turėtų būti skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, ir tada man pilnai užtektų 25 metų stažo minimaliai pensijai gauti. Dabar gi esu priverstas čiulpti leteną ir svajoti, kaip gera gyventi vakaruose, kur minimali pensija siekia 1200€.

Grįžkime prie pernai 30€ pakeltų ir tiek pat šiemet numatomų padidinti pensijų. To tada padidintų išmokę iškart sekė drastiškos priemonės: atimta arba didžiule dalimi sumažinta daugelis lengvatų, tad ubagai, gaunantys virš 238€ staiga tapo buržujais! Vagių valdžios nuomone, aišku. Dabar ruošiamasi padaryti dar gudriau ir nukirpti buržujaus sąvoką iki 168€! Sklaidant SADM tinklalapį, akys raibsta nuo žodžių “padidės”, “pagerės”. Gera vepezoti, užmiršus apie infliaciją. Ji, o kartu ir paramos skurdžiams panaikinimas, atims daugiau, negu bus pridėta prie pensijų ir neįgalumo išmokų.

Taigi, prieš kiekvienus rinkimus daug žadama ir nieko nedaroma socialiai atskirtųjų labui. Už tokius darbus reikėtų dešimtmečiui kitam kišti “veikėjus” į kaliūzę.

O banditus,- žmogžudžius ir itin stambius turto grobėjus reikia tik statyti prie sienos be jokių teismų. Kas davė teisę panaikinti mirties bausmę?! Antraip dėl mažos saujelės niekšų, susigrobusių mūsų visų turtą, būsime priversti ubagauti dar nežinia kiek.

P. S.

Ką tik sužinojau: vyriausybei “patobulinus” (ir kaip tik niekšams apsiverčia liežuvis?!) kitų metų biudžetą, pensijos didės tik 3,5€, ir tai tik nuo liepos mėnesio. Atviros patyčios!!! Ir atviras pasiūlymas galąsti dalgius!

Voldemaras Zacharka


Patiko? Pasidalinkite!