Patiko? Pasidalinkite!

Pastaruoju metu šis klausimas pasigirsta vis dažniau ir dažniau. Regis, nebeliko nė vieno norinčio pastatyti jam paminklą, dar esant gyvam. Nes vis dažniau pasirodo faktai apie šio asmens nusikaltimus. Esu įsitikinęs, jog tai tik menkutė įžangėlė didžiuosius nusikaltimus atskleisti. Neatmetu, jog po kurio laiko bus uždrausta visa „kregždininkų“ partija, kadangi jos skleidžiamas melas vedė šią partiją ne tik prie valdžios uzurpacijos, bet ir prie nemokšiškai slepiamo tautos genocido.

Tai kas gi tas Landsbergis, per savo neapgalvotas (gal dėl senatvėje jau nebesugebamas apgalvoti?) kalbas virtęs iš lyderio tikru autsaideriu. Neretai – vos ne neapykantos simboliu.

Pamenu jį pirmąkart matęs gyvą (?!) dar tą atmintiną Sausio 13-osios naktį tuometinės Aukščiausiosios Tarybos lange. Drebančiu balsu tada jis kažką marmėjo, jog rusų tankams aikštėje reikia palikti tuščią koridorių. Nors pasigirdus šarvuotų mašinų variklių riaumojimui, dėka vis atplūstančių prie AT žmonių dėka, vos galėjai pasukinėti savo kūną į šonus. Matėsi, kad oratorius blaškosi atidarytoje „vitrinoje“, pats nežinodamas, ką daryti. Vienu tarpu netgi pagalvojau, jog jis „neš rėmus“ (ne lango, aišku) kur nors per prasikastą tunelį. Kalbos tokios tarp žmonių sklido, nors aš jomis nelabai tikėjau. Tas virpantis balsas prisimena man net ir dabar. Tada pirmąkart susimąsčiau, ar šis tipažas tikrai yra tas, kuo prisimeta? Atsiminiau, jog jis tikrai ne pirmas viešai ištarė žodį NEPRIKLAUSOMYBĖ. Anksčiau tai padarė visada drąsiai kalbėjęs Kazimieras Motieka, o gal ir dar kas nors. Gi mūsų herojus drąsuolio balsą įgijo tik po to, kai visi aiškiai suprato, jog sovietai ilgai neišsilaikys. Ką tas Bambula padarė vėliau, visi jau puikiai žino.Pirmiausia iš Landsbergio leksikos dingo jo paties paskleisas žodis MANKURTIZMAS. Vėlesni jo pareiškimai mane privertė suklusti. Tiesa, iki tol pernelyg didelės pagarbos šiam „Lietuvos Leninui“ taip pat nejaučiau.

Taigi, kas tas Vytautas Landsbergis – didvyris, besislepiantis už tautos nugaros, ar tiktai paprasčiausias garbėtroška? Pastarosiomis kalbomis pagarsėjęs mūsų „tautos pranašas“ išsiduoda, jog mentalitetas jį galutinai apleido, palikęs smegenis galutinai išsikrauti. Taip kad su paminklu, ko gero, greit bus viskas aišku. Na, o žinant jo kumpanosišką kilmę, kyla noras tvirtinti, jog tokius žmones valdo garbės ir naudos sau troškimas. Juolab, žmonių pagarbą ir palaikymą šitas didžmogis, ko gero, jau bus visai praradęs.

Pasmerkime “landsbergizmą” ir ruoškimės jo uždraudimui. Ne viskas juk amžina.

Voldemaras Zacharka


Patiko? Pasidalinkite!