Patiko? Pasidalinkite!

Šį politikuojantį veikėją stebėjau jau daugelį metų ir niekaip iki šiol negalėjau perprasti jo veikimo principų ir esmės. Paskutinių dienų įvykiai, apie šį asmenį sudėliojo viską į savo vietas 

Kas Tu Zigmai?

Klausimas visiems skaitytojams, tuo pačiu ir prašymas. Gal esate girdėję, kad šis kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, nors kartą paminėtu JAV kaip Lietuvos priešą, politinių manipuliacijų organizatorių, Lietuvos politikų valdymą ir aplamai kišimąsi į Lietuvos politiką. Aš asmeniškai negirdėjau nei karto. Paskutiniu metu Zigmas karts nuo karto jau išdrįsta „pavaryti” ant Landsbergio, kuris jam daugelį metų buvo šventas ir neliečiamas. Ir visa tai tėra jo bandymas parodyti, va žiūrėkite – „aš savas”.

Žinoma, kad Zigmas Vaišvila Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo signataras yra buvęs ir VSD vadovu, o kaip sakoma visuomenėje, kad „buvusių saugumiečių nebūna”. Aš esu giliai įsitikinęs, kad ji juo tebėra ir galimai užima tam tikras pareigas atlikti vienoms ar kitoms „zadanijoms”.

Naujausia Zigmo Vaišvilos veikla, kurioje matosi „kontoros” požymiai

Tai, kad Zigmas Vaišvila pila purvą ant Stanislovo Tomo yra viena medalio pusė, bet yra dar viena – įdomesnė.

Zigmas Vaišvila portale ekspertai.eu paskelbė apie Stanislovą Tomą:

Tai, kas šiemet Lietuvoje vyksta nuo 2019-04-08 d., kada Stanislovas Tomas suskaldė J. Noreikos atminimo lentą, kuri nuo Vrublevskių bibliotekos sienos dar kartą buvo paslapčia nukabinta 2019-07-29 d., manau, yra paruošta manipuliacija mumis, Lietuvos piliečiais, ir pasaulio žydų bendruomene. Ir nebūtinai visi viešai veikiantys asmenys žino, kad ir jie prisideda prie šių provokuojančių veiksmų. Ir ne esminis klausimas yra, ar V. Landsbergis žinojo apie būsimą St. Tomo provokaciją.

Tuo labiau, kad po 2019-08-09 d. mitingo St. Tomas kreipėsi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą, kad iš K. Škirpos ir J. Noreikos, kaip iš nacių (anot St. Tomo), būtų atimti Lietuvos valstybiniai apdovanojimai ir kariniai laipsniai. St. Tomo raštingumą istorijoje parodo ne tik jo rašto tekstas, bet ir iliustracija – kaip įrodymas Respublikos Prezidentui pateikta nuotrauka, kurioje Adolfas Hitleris tariamai kalbasi su K. Škirpa.

Tačiau nuotraukoje su A. Hitleriu kalbasi Stasys Raštikis – Prezidento Antano Smetonos dukterėčios vyras, Lietuvos kariuomenės vadas nuo 1934 m. iki 1940-04-22, 1934 m. ir 1938 m. laikinai ėjęs Lietuvos krašto apsaugos ministro pareigas. St. Raštikis atvyko į Lietuvą iš Vokietijos 1941-06-23 d., t.y. Vokietijos kariuomenei 1941-06-22 d. vos įžengus į Lietuvą, ir buvo paskirtas LLV krašto apsaugos ministru.

Kalbėti reikia ne tik apie sraigtelį St. Tomą, kuris praktiškai negyvendamas Lietuvoje pats vargu ar surinko archyvinę medžiagą apie J. Noreiką. Naudinga būtų žinoti, kas ją parinko. Pritraukęs visuomenės dėmesį dalyvavimu Europos Parlamento rinkimuose, iš anksto paruošęs video įrašus apie galimus konkurentus, St. Tomas staiga pakeitė dienos temą – 2019-04-06 d. viešai buvo paskelbtas St. Tomo 2019-04-01 d. videopokalbis su prof.

Dovid Katz apie holokaustą Lietuvoje. 2019-04-08 d. St. Tomas sudaužė J. Noreikos atminimo lentą Vilniuje. St. Tomui po teismo proceso dėl šios lentos sudaužymo išvykus iš Lietuvos, žydų organizacijų tarpininkavimu per vieną (!) dieną Austrija priėmė jo prašymą nagrinėjimui ir išdavė jam dokumentą dėl politinio prieglobsčio prašymo. Jis skelbiasi, kad su šiuo dokumentu gali laisvai važinėti po kitas valstybes. Manau, kad mažai yra tikinčių, jog St. Tomas grįš į Lietuvą.

Zigmas Vaišvila bando savo pranešime sumenkinti Stanislovą Tomą ir apsimeta visišku „durneliu”

kirpa su Hitleriu

Jis teigia, kad Stanislovo Tomo pateiktoje prezidentui Gitanui Nausėdai nuotraukoje nėra Škirpos ir visą nuotraukos vaizdą pagrąžina kaip „Adolfas Hitleris tariamai kalbasi su K. Škirpa”. Stanislovas Tomas teigė, kad Škirpa buvo susitikęs, kas ir matosi nuotraukoje šalia Raštikio.

Sekantis bandymas sukelti abejones ir pasėti nepasitikėjimą Stanislovu Tomu

Visai tai yra bandymas sudaryti visuomenei tokį vaizdą, kad Stanislovas Tomas visą medžiagą apie Joną Noreiką gavo iš kažkokių paslaptingų institucijų ir tikrai pats nerinko.

Žinoma, kad nerinko, jis šią medžiagą kaip ir bukimevieningi.lt, ekspertai.eu ir visi kiti gavo iš bylos, kuri buvo atsidūrusi Lietuvos teisme.

JAV gyvenantis žydų kilmės Grand Gochin padavė Joną Noreiką į teismą, o medžiagą jam rinko  VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedros lektorius Andrius Jonas Kulikauskas (600 valandų) ir Evaldas Balčiūnas (250 valandų). Jiems skirta 510 eurų Lietuvos archyvų byloms. Jie nufotografavo ir peržiūrėjo daugiau kaip 20,000 puslapių skelbtinų dokumentų nušviečiančių Jono Noreikos nusikaltimus ir jų aplinkybes.

Ir tai yra žinoma visiems, viešai prieinama informacija!

Trečias  momentas, kuris parodo kam galimai tebedirba Zigmas Vaišvila

Žinome, kad Stanislovas Tomas po atminimo lentos pabėgo į Austriją ir ten pasiprašė politinio prieglobsčio.

Jis prieš pabėgdamas į Austriją padarė vieną įdomų dalyką, apie kurį nesuuodė nei vakarų propagandistai. Stanislovas Tomas iš „Lietuvos ubagų karaliumi” tituluojamo Vytauto Šustrausko nusipirko „Kovotojų už Lietuvą sąjungą” , nusipirko su visais joje esančiais Šustausko ubagais.

Kaina viliojanti – 500 eurų. Prieš tai Šustauskas ją „juodojoje” politikos rinkoje bandė pardavinėti už 3000 eurų, bet klientų neatsirado.

Pasirodo, kad Vytautas Šustauskas partiją parduoda jau ne pirmą kartą… Pirmą kartą pirkėjas pasak jo apgavo ir nepravedė pinigų

Tomui pasiūlius 500 eurų, ji buvo jam parduota. Stanislovas Tomas tampa šios partijos pirmininku. Jis persekiojamas Lietuvos ne kaip kažkoks asmuo, o jau kaip partijos pirmininkas (politinis persekiojimas) ir tuo žinoma Stanislovas Tomas pasinaudodamas Lietuvą apskundė visoms įmanomos pasaulio žmogaus teisių organizacijoms ir teismams.

Mūsų turima informacija, Vytautas Šustauskas buvo iškviestas „kontoros” ant kilimo ir jam buvo gražiai paaiškinta, kad jis turi tučtuojau sutvarkyti savo aferas, nes kitu atveju jis bus patupdytas ilgiems metams į kalėjimą.

Vytautas Šustauskas tai supratęs, suorganizavo parduotos partijos susirinkimą, kuriame pašalino Stanislovą Tomą iš pirmininko pareigų, nors susirinkimą pagal įstatus turi kviesti ir organizuoti pirmininkas (šiuo atveju Stanislovas Tomas).

Įdomiausia yra tai, kad Vytautas Šustauskas šį susirinkimą Kaune, organizavo ir ne kartą buvo susitikęs su Zigmu Vaišvila. Susirinkimas buvo suorganizuotas labai aukštame lygyje, kas nebūdinga Vytautui Šustauskui. Vytautui Šustauskui buvo pateiktas toks planas: Stanislovas Tomas pašalinamas , o į jo vietą paskiriamas Zigmas Vaišvila.

Vyksta susirinkimas, Zigmo Vaišvilos nėra! Zigmo telefonas išjungtas! Vytautas Šustauskas neramus. Kadangi Zigmas Vaišvila suorganizavęs ir gerai atlikęs darbą nusiplovė (kas ir buvo greičiausiai planuose) pirmininku vėl buvo išrinktas Vytautas Šustauskas.

Ir tai dar ne viskas!

Stanislovas Tomas susirinkimo išvakarėse, nieko nežinodamas apie organizuojamą perversmą telefonu kalbėjosi (yra telefono įrašas) su Vytautu Šustausku, kuris net neužsiminė apie organizuojamą susirinkimą ir jo pašalinimą iš pirmininko pareigų.

Susirinkimo metu (filmuotoje vaizdo medžiagoje) Vytautas Šustauskas, kaip susirinkimo organizatorius viešai visiems susirinkusiems pareiškė, kad Stanislovas Tomas yra šalinamas, dėl to, kad su juo neįmanoma susisiekti, nes jis Austrijoje!

Ar pastebėjote, kad ten kur Zigmas Vaišvila, viskas yra sugriaunama iš vidaus ir visokie bandymai suorganizuoti visuomeninius judėjimus tiesiog subliūkšta?

Pasiūlymas

Visiems siūlau Lietuvos „politinius lavonus” pamiršti ir daugiau į juos nebekreipti dėmesio, nes jie nelabai kuo skiriasi nuo Landsbergių klano. Jie viešai meluoja, net neraudonuoja ir apsimeta savais, kovotojais už LIETUVĄ!

Vaidas Žemaitis

 


Patiko? Pasidalinkite!