Patiko? Pasidalinkite!

Jau keturiasdešimt metų JAV elito vasaros rezidencijoje – istorinėje Mackinaco saloje – rengiamoje politikos konferencijoje, į kurią susirenka JAV politikai, tūkstančiai verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovų, žurnalistų, JAV investuotojų Lietuvoje (Strategic Staffing SolutionsBlue Cross ir kt.) dėka surengtas paramos Ukrainai renginys. Į jį pagrindiniu kalbėtoju pakviestas buvęs Lietuvos ambasadorius JAV, Seimo narys Žygimantas Pavilionis kreipėsi į susirinkusiuosius, tarp kurių – ir į investuotojus Lietuvoje, verslininkus, lietuvių, ukrainiečių, lenkų bendruomenių atstovus, įtakingiausių Mičigano korporacijų vadovus, – pabrėždamas, kad Ukrainai šiuo metu svarbi ne tik politinė ar karinė parama, suteikiant visą reikiamą karinę, finansinę, ekonominę pagalbą.

„Pati didžiausia JAV jėga yra ne tik Vašingtonas, tačiau jos žmonės, kiekvienas pilietis, JAV verslas, nevyriausybinės organizacijos, kurių gebėjimui aukoti, žaibiškai veikti, keisti pasaulį, įveikti blogį ar net daryti įtaką Vašingtonui, neprilygsta niekas – už Ukrainos pergalę šiandien JAV turi sukilti kiekviena valstija, kiekvienas stambesnis ar smulkesnis JAV verslininkas, visos svarbiausios nevyriausybinės organizacijos ir fondai, visos artimiausios JAV išeivijos organizacijos, kiekvienas JAV pilietis, prieš kurio galią joks Putinas ar bet koks kitas diktatorius neatsilaikys, nes būtent neįveikiama žmogaus asmenybės galia buvo, yra ir bus esminis visų totalitarinių režimų lemtingas parklupimo akmuo“, – teigė Seimo Užsienio reikalų komiteto narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų tarptautinis sekretorius.

Pasak parlamentaro, be tokių Amerikos lietuvių kaip Sintija Pasky (Cynthia Pasky), Dikas Durbinas (Dick Durbin), Valdas Adamkus, Džonas Šimkus (John Shimkus) ir daugybės kitų tikrų Lietuvos draugų – JAV, litvakų, lenkų, amerikiečių asmenybių, kurios nepailsdamos kovojo už Lietuvą pačioje JAV, nebūtume užsitikrinę JAV paramos, kada jos labiausiai reikėjo, todėl dabar visi šie laisvės draugai privalo pakilti į savo asmeninę kovą už Ukrainos pergalę.

Ž. Pavilionio išsakytoms mintims pritarė latvių kilmės Mičigano gubernatorė Grečen Vitmer (Gretchen Witmer), pažadėjusi atvykti į Lietuvą ir Latviją. Mackinaco politikos konferencijos dalyviai pritarė idėjai telkti nuolatinę nevyriausybinę paramą Ukrainai (Andriaus Tapino ,,Bayrakhtar“ inicityva buvo paminėta kaip pavyzdys) ir siekti, kad kitais metais renginyje pagrindinį pranešimą pristatytų Putino režimą įveikęs Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!