Patiko? Pasidalinkite!

Sveikatos ministras paaiškino: jeigu vaikas ugdymo įstaigoje pajustų simptomus, panašius į koronaviruso, atsakingi darbuotojai turi paskambinti tėvams ir informuoti, kad kuo greičiau pasiimtų savo atžalą, o vaikas tėvų turėtų palaukti atskiroje patalpoje

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga paneigė socialiniuose tinkluose skleidžiamą informaciją apie tai, kad švietimo įstaigose peršalę vaikai gali būti išvežti į ligoninę gydytis be tėvų žinios.

„Jei nutiktų taip, kad vaikai pasijus blogai ugdymo įstaigose, pavyzdžiui, pajus simptomus, panašius į peršalimo, koronaviruso (COVID-19), prastai jausis, užtikrinu, kad niekas jų neatims iš tėvų, neišveš į ligonines ir nepradės jokio gydymo be tėvų žinios! Tai yra dar viena melaginga informacija, kuri dirbtinai skleidžiama per socialinius tinklus, siekiant įbauginti tėvelius ir vaikučius”, — rašo ministras savo Facebook paskyroje.

Ministras pažymėjo, kad skleisti tokią informaciją yra mažų mažiausiai neatsakinga, neetiška, nekorektiška ir nepilietiška.

„Jei vaikas ugdymo įstaigoje pasijustų prastai ir pajustų simptomus, panašius į koronaviruso, peršalimo ar kt., atsakingi darbuotojai nedelsiant turi paskambinti tėveliams ir informuoti, kad kuo greičiau pasiimtų savo atžalą. O vaikas, kol laukiama atvykstant tėvelių, turėtų palaukti atskiroje patalpoje, kabinete, salėje ar kitoje vietoje, kur nebūtų kitų žmonių, siekiant išvengti galimo viruso plitimo”, — aiškina Veryga.

Be to, su tėvelių laukiančiu vaiku turėtų būti ugdymo įstaigos darbuotojas, kad jis nebūtų paliktas visiškai vienas nežinioje tokioje situacijoje. Jis taip pat atsiprašė tėvelių ir vaikų, kad jiems tenka tai patirti dėl kitų piktybiškumo.

Naujausiais duomenimis, Lietuvoje per visą epidemijos laikotarpį patvirtinti 2958 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 985 asmenų, 1874 – pasveiko.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1475 „DĖL 
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1841

Vilnius 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“:

  1. 1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:“.

  1. 2. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Užtikrinti, kad:

1.1.1. neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;

1.1.2. uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;

1.1.3. grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.“

  1. 3. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4. Užtikrinti vaikų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas matuoti(s) kūno temperatūrą). Neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Nustačius, kad vaikui pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) vaikas nedelsiant turi būti izoliuojamas ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.“

  1. 4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Įpareigoti neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų, teikėjus, vykdant veiklas uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus 1.1.3 papunktyje numatytas išimtis. Kai neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.“

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas      Aurelijus Veryga

SN inf.


Patiko? Pasidalinkite!