Patiko? Pasidalinkite!

Šįkart Kazimieras Juraitis aplankė  Mogiliovą. O ten, apsilankius muziejuje, paaiškėjo, kodėl gi Lukiškių aikštėje nebuvo pastatytas Vytis. Pasitodo, Vyčio herbą, kurį Baltarusiai vadina „Pagonia“, Mogiliovui už ypatingus nuopelnus visiems laikams padovanojo LDK (Pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą (XVI a.) – Didžioji Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaikštystė (rusėn. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных) karalius Jonas Kazimieras.

Ne gana to, jis suteikė Mogiliovui teisę būti lygiaverte Vilniui LDK sostine. Lyg būtų to maža, gretimoje ekspozicijų salėje muziejaus darbuotojas pasakoja apie tai, kad tuometiniai LGK didikai save kildinę iš didingųjų Sarmatų, kurių beribės valdos siekė didžiules platybes apie Juodąją Jūrą (šiuolaikinę Ukrainą, Lenkiją, Rusiją, Bulgariją ir pan.).

Jei Lukiškėse stovėtų Vytis, kaip po to VSD savo „Grėsmėse nacionaliniam saugumui“ galėtų sekti pasakas apie tai, jog Lietuva ir Baltarusija praeityje neturėjo nieko bendra? Juk šiame pasakų rinkinyje už 2016 m. net 3 dienų šventųjų kaulų iš Pečioros vienuolyno (Ukraina) ekspozicija buvo įvertinta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui.

Kazimiero Juraičio reportažas


Patiko? Pasidalinkite!