Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos patriotams ir silpnų nervų žmonėms patariame neskaityti

1941 m. norint tapti partizanu, kiekvienas turėjo perskaityti taisykles ir pasirašyti pasižadėjimą.

Teigiama, kad taisyklių tekstą 1941 m. parašė pats Laikinosios Lietuvos vyriausybės Ministras Pirmininkas Kazys Škirpa.

Partizanams organizuoti taisyklių 10 punktas skamba taip:

„Įstojant į partizanus kiekvienas pasirašo pasižadėjimą: „Aš Jonas Kondrotas stoju į partizanų eiles. Pasižadu nesigailėdamas nei jėgų nei pavojaus gyvybei kovoti su besislapstančiais bolševikų kariais, bolševikų rėžimo veikėjais, komunistais, komjaunuoliais, pionieriais ir visais plėšikaujančiais bei kenkiančiais viešajai tvarkai žmonėmis, nesivadovauti asmenišku kerštu ir šventai pildyti visas man pavestas vadų ir viršininkų pareigas. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja išlaisvintoja Vokietija ir jos vadas Adolfas Hitleris.“

Taip atrodo šis dokumentas:

Dokumentas: LCVA fR1436,a.1,b.29,l.12-14

Jei 1941 m. Lietuvos partizanai ir jų visi vadai šlovina okupantą vadindami jį išlaisvintoju, kuris 1939 m. nuo Lietuvos atplėšė Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą, komentarų čia tikrai nereikia.

„Būkime vieningi“ komentaras:

Visiems patriotams garbinantiems Hitlerį siūlome šiame vaizdo įraše atkreipti į 0:34 sekundę, kai rodoma kas nutinka su Lietuvių kalba. Hitlerio vizijoje buvo numatyta, kad Pabaltijo šalys turi būti sunaikintos per 5 metus nuo užgrobimo.

Kaip ir šiandien matome daugelį lengvatikių tikinčių NATO nauda ir draugyste, bet nepastebi, kad gatvėse mažėja Lietuviškų užrašų, o juos keičia angliški. Bet žinoma, neduok Dieve pasakysi, kad Lietuva yra vakarų kolonija, iškart iškels baudžiamą bylą ir apšauks Tautos išdaviku.

Klaipėdos Dramos teatro aikštė, kurioje A.Hitleris sakė kalbą

O Hitlerį Lietuviai pasitiko šiltai…

ekspertai.eu ir BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!