Patiko? Pasidalinkite!

Santalka „Lietuva yra čia“ yra jėga, naujas politinis darinys, kuris bandys šturmuoti sekančius Seimo rinkimus. Jos vadas Arvydas Juozaitis planuoja po savo partijos vėliava suburti visus Lietuvos patriotus, kurie dažnai išreiškia meilę Hitleriui ir nacių kolaborantams. Tai naujas derinys, kuris trykšta meile Amerikai ir vakarietiškoms vertybėms.

Atkreipkite dėmesį, kad politine_anketa yra skirta ketinantiems stoti į politinę partiją Santalka „Lietuva yra čia“, o pinigai renkami į asociaciją Judėjimas „Lietuva yra čia“.

Lietuva yra čia sąskaita.PNG

Asociacijos pinigų negalima naudoti steigiamai partijai

Asmenys kurie steigia partija, tiesiogiai padengia partijos steigimo išlaidas pagal steigimo sutartį, o toliau kaip numatyta įstatyme. Ir ne kitaip.

19 straipsnis. Politinių partijų finansavimo šaltiniai

  1. 1. Politinės partijos finansavimo šaltiniai yra tik:

1) politinės partijos nario mokesčiai;

2) valstybės biudžeto asignavimai;

3) lėšos, politinės partijos gautos iš šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos kitos jos veiklos;

4) Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotų bankų padalinių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, paskolos politinei partijai;

5) palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas;

6) nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama vieno procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis;

7) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamos turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukos šios politinės partijos politinei kampanijai finansuoti.

  1. 9. Finansuoti politines partijas kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis, lėšomis draudžiama.
  1. 10. Politinei partijai gavus lėšų iš kitų, šiame įstatyme nenumatytų, finansavimo šaltinių, kai lėšų šaltinis yra žinomas, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo per 5 darbo dienas nuo tokių lėšų gavimo dienos turi lėšas grąžinti jas pervedusiam asmeniui, nurodydamas atsisakymo priimti lėšas priežastis. Jeigu lėšų šaltinis per 10 darbo dienų nenustatomas, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo lėšas perveda į valstybės biudžetą.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!