Patiko? Pasidalinkite!

Ot vieną kart ėmiau ir pagalvojau, kam mes esame tokie reikalingi?

Pirmiausiai, savaime aišku, tai visokio plauko aferistams, parsidavėliams, kolaborantams ir prakeiktam parchai. Dar subinlaižiams, kurie už savo ne itin higienišką užsiėmimą (darbu šio „amato“ tikrai kad nepavadinsi) gauna gerus pinigus. Į užpakalį jau baigia sulįsti visa purvasklaida, todėl informacijos priemonėmis gali tikėti nebent visiški bukagalviai ar šiaip „nedakepeliai“.

Toliau. Reikia, kad tuos niekšus kažkas apsaugotų nuo liaudies, todėl jie patys sau susikūrė policiją. O kad ši su savo tiesiogine paskirtimi nesusitvarkytų, galima padidinti nusikalstamumą. Kaip tai padaryti? Ogi panaikinti mirties bausmę. Tada nužudęs žmogų gali pasiųsti pas Abraomą dar nors ir milijoną – aukščiau už įkalinimą iki gyvos galvos vistiek nieko nebesugalvosi. O tai jau skatina mafijos siautėjimą. Gi nusikalstamumas ir pats kils, nes Žmonės dėl ubagystės priversti vogti.

Valdžiažmogiai aplink save susisodino gimines ir pažįstamus, gi visus kitus „pasodino ant makaronų” arba iš gailesio leido pasirankioti konteineriuose. Ir visa šią šuntvarkę pridarė prakeiktas ožys su savo šutve.

Stebiuosi, kaip „kregždininkai“ drįsta rodytis žmonėms?! Aišku, saujelė „savų“ juos palaiko. Priedo jie – aktyvūs rinkėjai. Šlykštu žiūrėti, kaip du kostiumuoti septyniasdešimtmečiai „peraugėliai“ į kiekvienus rinkimus kirkuoja balsuoti už „svoločius“. Nors jau grabu seniai atsiduoda. Kokią jie turi teisę balsuoti, jei patys nebesukuria jokio produkto? Ir vis bijo, kad kas nors nepadegtų durų, kol namuose nieko nėra. Visi kiti „nesąmoningieji“ pasiruošę gerklę aniems tiems ėjikams į „šventę“ perkąsti.

Susikūrę čia sau rojų, kolaborantai galvoja, kad ir mirusius juos garbins. Ne, ponai. Ir išvis – jūs gyvi tik tol, kol gyva Eužopos sąjunga.

Voldemaras Zacharka


Patiko? Pasidalinkite!