Patiko? Pasidalinkite!

Socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbtas renginys:

„2021 kovo 11d 16:00 val., žvakučių uždegimas prie Lietuvos Respublikos Seimo, kaip simbolis prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Akcijoje dalyvaus tikrieji Lietuvos patriotai. Organizatoriai: Lietuvos Patriotai“

Artėjant Seimo pavasario sesijai vis dažniau minima Stambulo konvencija. Praėjusios kadencijos Seime ji nebuvo svarstyta, nes Seimo nario Mindaugo Puidoko iniciatyva buvo parengta deklaracija prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, kurią pasirašė 76 Seimo nariai. Šiuo metu situacija pasikeitusi, todėl labai svarbu, kad kuo daugiau mūsų šalies gyventojų drąsiai išreikštų savo nuomonę ir valią.

Esminės Stambulo konvencijos problemos

Stambulo konvencijoje yra labai rimtų problemų. Tokio dokumento pasirašyti tikrai negalima, nes jame yra neteisingai suprantama lytis ir lygybė, taip pat paneigtos pamatinės vertybės bei primetamos kitos neteisingos Stambulo konvencijos nuostatos. Be to, už nusižengimus neteisingoms nuostatoms gresia didelės baudos ir sankcijos, kurios gali baigtis laisvės bei vaikų atėmimu.

1. Lytis šiame dokumente yra suprantama neteisingai:

3 straipsnis. „Lytis – socialiai susiformavę vaidmenys“.

Juk lytys nėra suformuojamos socialiai. Visi žmonės gimsta, turėdami moters arba vyro lytį, ir pagal tai atlieka savo unikalius gyvenimo vaidmenis.

2. Lygybė yra suprantama neteisingai:

4 straipsnis. Konvencijos nuostatos turi būtų įgyvendintos „be diskriminacijos dėl socialinės lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės“.

Žmonės, kurie savo nuožiūra pasirenka sau kitą lytį, seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę, negali sukurti darnių šeimų, turėti vaikų ir jų teisingai išauklėti. Jeigu taip elgsis dauguma žmonių, išnyks šeimos, tautos ir žmonija.

3. Yra neigiamos ir naikinamos įprastos pamatinės vertybės:

12 straipsnis. Šalys imasi būtinų priemonių, siekdamos panaikinti papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamus stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis. Šalys užtikrina, kad kultūra, papročiai, religija nebūtų laikomi pateisinimu.

42 straipsnis. „Pateisinimu nebūtų laikomi kultūra, papročiai, religija, tradicijos ar vadinamoji „garbė“. Tai visų pirma taikoma teiginiams, kad auka nesilaikė kultūrinių, religinių, socialinių ar tradicinių tinkamo elgesio normų ar papročių“.

Stambulo konvencija iškyla virš visų vertybių, virš papročių, tradicijų, kultūrų, įprastų požiūrių ir pamatinių religijų.

4. Įvedamos naujos neįprastos Stambulo konvencijos vertybės:

14 straipsnis. Švietimas. „Į oficialią visų švietimo lygių mokymo programą būtų įtraukta medžiaga nestereotipinių lyčių vaidmenų…“

Tai yra labai pavojinga švietimo strategija. Nenumatoma mokyti gražių darnios šeimos santykių ir vertybių, teisingo požiūrio į įgimtą lytiškumą, moteriškumą ir vyriškumą. Iškeliamas nestereotipinių lyčių klausimas.

5. Už nepaklusimą konvencijos nuostatoms (net už žodžius) yra numatytos baudos ir sankcijos.

40 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas. „Už bet kokios formos nepageidaujamus seksualinio pobūdžio žodinius veiksmus (…) taikomos baudžiamosios ar kitos teisinės sankcijos“.

45 straipsnis. Laisvės atėmimo bausmė, tėvų teisių atėmimas, persekiojimas.

IŠVADOS

Stambulo konvencijos pasirašyti jokiais būdais negalima. Iš pirmo žvilgsnio Stambulo konvencija gina moterų teises. Tačiau, pasigilinus atidžiau, yra akivaizdu, kad moterų teisių gynimą lydi pražūtinga pačioms moterims ir vyrams, šeimoms, tautoms ir visai žmonijai seksualinių mažumų ideologija.

Netradicinės lytinės orientacijos žmonės negali susilaukti ir tinkamai išauklėti palikuonių, todėl jų teisės negali būti lygios su darniai tradiciškai gyvenančiais žmonėmis.

Seksualinėms mažumoms reikia pagalbos, nes jos kelia ranką prieš save, savo tautas ir visą pasaulį. Stambulo konvencija tokios pagalbos nenumato ir skatina neteisingai mąstančių žmonių, tautų ir pasaulio išnykimą.

Laivė ir teisės gali būti pateisinamos tik tada, kai jos tikrai remiasi pačia didžiausia atsakomybe. O Stambulo konvencija apsiriboja tik tam tikrų asmenų teisėmis ir atsakomybės už visų žmonių, šeimų, tautų ir viso pasaulio išlikimą neprisiima.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!