Patiko? Pasidalinkite!

“1994 m. Varėnos r. Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra Valstybės dienos šventės metu iškėlė valstybinę vėliavą ant Merkinės piliakalnio ir buvo surengta Valstybės dienos minėjimas. Vėliavos stulpą jie buvo įkasę į piliakalnio viršuje žemės paviršių. Kultūros paveldo departamentas griežtai šiai iniciatyvai paprieštaravo, liepdami nukelti vėliavą, pabrėždami, kad negalima kasinėti piliakalnio.

2019 m. sužinojęs, kad Dzūkijos nac. parkas 2020 m. darys Merkinės piliakalnio rekonstrukciją (nauji takeliai, naujas užlipimas), prašiau parko direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus įtraukti į projektą kažką tai, kur būtų galima pastatyti vėliavos stiebą. Vėliau sužinojau, kad ši mano iniciatyva nebuvo palaikyta ir projekte vietos vėliavai neatsirado. Kiek man paaiškino, kad tam priešinasi Kultūros paveldo departamentas. Merkinės seniūnas G. Tebėra mano iniciatyvą palaikė, tik buvo bejėgis kažką spręsti. Vėl kreipiausi į atsakingą už parko istoriją ir paveldą muziejaus direktorių Mindaugą Černiauską, iš kurio gavau griežtą neigiamą atsakymą. Sugalvojau būdą kaip nepažeidžiant piliakalnio paviršiaus pastatyti vėliavos stiebą – suvirinau rėmelį, įdėjau 4 šaligatvio plyteles.

Liepos mėn.4 d., prieš Valstybės dieną, su vaikais nunešėme ant piliakalnio tą rėmelį. kad liepos 6 d. plevėsuotų istorinė vėliava su Vyčiu. Po piliakalnio aikštelės sutvarkymo  darbų, darbus vykdę darbininkai,  rėmelį su vėliava pastatė atgal, bet kultūros paveldo departamentas liepė viską nuimti nuo piliakalnio.

Man, kaip LR piliečiui, kelia didelį susirūpinimą valstybės tarnautojų politinis išprusimas ir griežtas nusistatymas prieš mūsų valstybės praeitį. Lietuvoje daug kultūros paveldo objektų kur yra įmontuoti laikikliai vėliavoms, užkabinėtos memorialinės lentos ir šie naujadarai šių objektų nenugriauna.

Iškyla klausimas, kurioje pusėje bus šie darbuotojai atsitikus sunkumams ir išbandymams mūsų valstybei? Ar tie žmonės neturi sąsajų su organizacijomis, kurios yra priešiškos mūsų valstybei ir mūsų valstybės suverenitetui?”

Pagal šį aukščiau išdėstytą kreipimąsį Varėnos regioninis laikraštis “Merkio kraštas” parašė straipsnį, kuriame Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėjas A. Baranauskas atsiliepė, kad Lietuvoje niekur nėra vėliava iškelta ant piliakalnio ir tai negalima daryti, bet naujiems laiptams, kur yra apie 50 naujų laiptų atramų ar ant viršaus informaciniam stendui vietos atsiranda, o Lietuvos pasididžiavimui – mūsų vėliavai vietos ant piliakalnio nėra. Merkinės miestelio bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas vėl bandė oficialiai derinti, kad pavasarį pastatyti vėliavą, bet susidūrė su Dzūkijos nac.parko istorinio muziejaus ir Kultūros paveldo departamento griežtu priešiškumu.

1958 m. vasario 16 d. Varėnos r. Marcinkonių k. moksleiviai Jonas Zelanskas, Jonas Tamulevičius, Kęstas Šibaila, Motiejus Balčius pasivadinę antitarybine kuopele Geležinio vilko štabas, naktį ant garvežio, ant kreivo alyvos koto iškėlė trispalvę ir tas garvežys su trispalve įvažiavo į Vilnių. Aišku NKVD greitai išsiaiškino, bet kadangi buvo nepilnamečiai, kalėjimo išvengė.

Labai Jūsų prašau parašyti straipsnį ir užvesti diskusiją, kodėl 30 metų nepriklausomoj Lietuvoj reikia kariauti už Lietuvos valstybės simbolio naudojimą?

Pagarbiai,

Gintaras Stankaitis ir Merkinės miestelio bendruomenė


Patiko? Pasidalinkite!