Patiko? Pasidalinkite!

Jeigu Rusija panaudotų prieš Ukrainą branduolinį ginklą, tai reikštų ataką ir prieš NATO, teigia du JAV senatoriai, parengę atitinkamą šio klausimo rezoliuciją. Apie tokį dviejų JAV senatorių pareiškimą pranešė „Deutsche Welle“.

JAV Senate buvo parengtas rezoliucijos projektas siūlant bet kokį branduolinio sprogstamojo užtaiso panaudojimą Ukrainos teritorijoje laikyti NATO užpuolimu, ketvirtadienį vakare paskelbė respublikonų senatorius Lindsey Grahamas.

NATO turėtų aktyvuoti 5-ąjį savo sutarties straipsnį dėl kolektyvinės gynybos

„Šiandien pateikėme rezoliuciją, kurios esmė ta, kad jei Rusija ar Baltarusija susprogdins branduolinį užtaisą Ukrainos teritorijoje, norėdamos sustabdyti kontrpuolimą ar bandydamos palaužti ukrainiečių tautos valią, tai tokia ataka turi būti laikoma NATO užpuolimu“, – sakė L. Grahamas.

Jo teigimu, Rusija turi turėti galvoje, kad branduolinio ginklo panaudojimas Ukrainoje sukels masinį Aljanso atsaką ir ji kariaus su NATO.

Savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ L. Grahamas paaiškino, kad taktinio branduolinio ginklo panaudojimas ar atominio objekto susprogdinimas Ukrainos teritorijoje nulemtų radioaktyvią taršą taip pat ir NATO teritorijoje, todėl Aljansas turėtų aktyvuoti 5-ąjį straipsnį.

NATO 5 straipsnis

Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

SN inf.


Patiko? Pasidalinkite!