Patiko? Pasidalinkite!

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas spalio 16 dieną patvirtino priemones, kurios nuo spalio 16 d. 22 val. taikomos siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo Plungės rajone

DRAUDŽIAMA ORGANIZUOTI (kol Plungės savivaldybės teritorija taps mažos rizikos savivaldybe dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

  • kolektyvų renginius ir kitus nebūtinus darbuotojų susibūrimus visose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, ypač švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos ir slaugos įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse;
  • sporto ir fizinio aktyvumo renginius, išskyrus individualias treniruotes, kai sporto treneris dėvi kaukę ir užtikrinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatytas būtinų prevencinių priemonių taikymas;
  • renginius bei susibūrimus atvirose ir uždarose erdvėse;
  • ligonių lankymus stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose bei socialinės ir globos įstaigose. Leidžiamas lankymas tenkinant mirštančiojo asmens poreikius.

VYKDYTI NUOTOLINIU BŪDU (kol Plungės savivaldybės teritorija taps mažos rizikos savivaldybe dėl COVID-19 LIGOS (koronaviruso infekcijos):

  • neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, edukacijas. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu – stabdyti veiklas;
  • veiklas, skirtas pasiruošti Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, organizuoti nuotoliniu būdu, o jei to neįmanoma įgyvendinti, rekomenduojama maldos namuose laikytis izoliacijos principų, vengti susibūrimų;
  • kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veiklą stabdyti;
  • visose įstaigose ir įmonėse – darbuotojų posėdžius, pasitarimus, o jeigu nėra galimybės organizuoti nuotoliniu būdu, griežtai laikytis visų būtinų COVID-19 ligos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose.

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma, kaip ir viešajame sektoriuje.

PADIDINTI Plungės rajono savivaldybės gyventojų testavimo PGR molekuliniu tyrimu apimtis, organizuojant Plungės mobilaus punkto darbą papildomomis dienomis.

REKOMENDUOJAMA

  • suplanuotas asmenines šventes (krikštynas, vestuves, jubiliejus, ir pan.), o jei šventė suorganizuota, maksimaliai apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant tik patiems artimiausiems asmenims, darbo laiką viešojo maitinimo įstaigose, kaimo turizmo sodybose, riboti iki 22 val.;
  • Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių privačių įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams organizuoti jų darbuotojų ištyrimą dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), kolektyve esant nustatytam atvejui.

UŽTIKRINTI, kad  ūkio subjektai prekybos vietose valdytų asmenų srautus, laikantis saugaus atstumo skiriant ne mažiau 10 kv. m ploto vienam klientui.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nurodyta darbo laiką viešojo maitinimo įstaigose, kaimo turizmo sodybose riboti iki 22 val.

Plungės Senamiesčio mokykloje infekcijų plitimą ribojantį režimą laikyti taikytinu nuo spalio 12 d. iki spalio 23 d.,  organizuoti visų (išskyrus sergančių) Plungės Senamiesčio mokyklos mokinių ir darbuotojų, prioritetą teikiant pradinių klasių mokinių ir mokytojų ištyrimui, ištyrimą PGR molekuliniu tyrimu.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.


Patiko? Pasidalinkite!