Patiko? Pasidalinkite!

Iš  ilgo interviu su Vladimiru Putinu (stebėtinai, sklandaus) „Financial Times“ savo viršelyje įdėjo patį ryškiausią, laikraščio požiūriu, prezidento atsakymą – apie tai, kad jo nuomone liberalizmas savo jau atgyveno.

Liberaliems Vakarams mintis skamba šventvagiškai, bet aš eisiu toliau: pasaulyje jau ilgą laiką, daugiau nei du tūkstančius metų, nėra demokratijos. O visai neseniai pamirštas ir jos pagrindinis principas.

Bėda yra tame, kad nugrimzdo į praeitį pagrindinis kriterijus suteikiant teises tai ar kitai socialinei grupei. O aš jums primenu. Kažkada aš  išsamiai pasakojau, kaip buvo sudaryta klasikinė senovės graikų polio (miestas-valstybė graik.) rinkimų sistema, iš kurios šiaip ir kilo demokratija. Tik vyrai – piliečiai turėjo teisę balsuoti – piliečiai, sudarydami liaudies susirinkimą – gileją. Jų buvo ne daugiau kaip šeši tūkstančiai žmonių. Dar 30-40 tūkst. gyventojų buvo piliečiai be balsavimo teisės, o dar 70–90 tūkst. buvo vergai.

Iš šiuolaikinio požiūrio taško senovės graikų moterys buvo siaubingai diskriminuojamos. Tačiau taip nebuvo – nes vyrai buvo fiziškai stipresni ir galėjo laikyti rankose ginklą, būtiną gimtajam poliui apginti, Tai jie ir  įstatymus priiminėjo, atsižvelgdami į galimus karinius veiksmus. Net jei miestai dešimtis metų gyveno taikoje su savo kaimynais. Pavyzdžiui, miesto sienų stiprinimo išlaidos yra svarbesnės už socialinius poreikius – pensijas, išmokas vaikams, mediciną ir kt.

Žinoma, senovės Graikijoje pensijų ir išmokų nebuvo, aš čia kad suprantamiau būtu. Tačiau kiekvienas pilietis vyras buvo įpareigotas turėti ginklą, kurį jis nusipirkdavo, priklausomai nuo išgalių.  Net jei šeima patirdavo finansinių sunkumų, šeimininkas visada turėjo skydą ir kardą. Kitaip tariant, valstybės saugumas yra prioritetas, visam kitam – tai kas lieka.

Maždaug tokia tvarka – tai reiškia, kad moterų diskriminacija išliko iki XIX a., kada madinga tapo  sufražistės tapo madingi, o su jomis – judėjimai už emancipaciją. Silpnoji lytis (tiesiogine prasme) pradėjo kovoti už lygybę.

Ir štai čia, kaip man atrodo, atsiranda liberalizmas ir šiuolaikinė demokratija. Todėl kad  moterys kovojo tik už lygias teises, nepaisydamos lygių pareigų. O juk XX amžiuje jau pasirodė galingi šaunamieji ginklai, šarvuota technika, lėktuvai, ir tam, kad visa tai įsisavinti ir valdyti, jau nebuvo reikalinga tokia jėga kaip  karams, naudojant kardus ir ietis. Bet sufražistės ir jų pasekėjos dėl pareigos kovoti ir mirti vienodomis sąlygomis su vyrais karuose kažkodėl tai nekovoja.

Keista, tiesa?

Aš visiškai nekviečiu atimti iš moterų jų teises ar padaryti, kad jos tarnautu privalomoje karinėje tarnyboje. Tiesiog atkreipiu dėmesį į juokingą  karingų Vakarų feminisčių pasirinkimą, kada jos įsižeidžia jei prieš jas atidaro duris arba dovanoja gėlių. Nė viena iš jų kažkodėl nereikalauja iš valdžios, kad mokytų šaudyti iš automato arba važinėti tanku. Kas, sutikite, būtų logiška – jei lygūs, tai lygiomis teisėmis.

Man atrodo, kad labai turtingi vyrai (t.y. elitas) vienu metu suteikė moterims lygias teises visai ne todėl, kad jie kažko susigėdo. Ne, jiems paprasčiausiai prireikė papildomų balsų rinkimuose, kuriais jie išmoko manipuliuoti. Ir manau, kad šie liberastai ties moterimis nesustos.

Iš tikrųjų  kodėl vaikai neturi teisės balsuoti – jie ką,  nėra žmonės? Kodėl žmogus teisę balsuoti gauna 18 metų, kuo jis protingesnis nei 15-metis? O kas, geriau nei 7 metų vaikas, supranta vaikų problemas, kodėl nesigirdi mūsų mažų protingų piliečių balsų?

Aš turiu galvoje, kad šiuolaikinė valstybinė sandara, kuria paprastai iš įpratimo vadinama demokratija, neturi, žinoma, nieko bendra su demokratija. O liberali doktrina su laiku nustelbs jos likučius, suteikdama visiems teises visiems įskaitant kūdikius, kad tik išplėsti elektoratą. Žinoma, garsiai skambant lozungui – už visą kas gera  prieš visa kas bloga.

Putinas teisus: liberalizmas savo jau atgyveno, ypač dabar, kai jis tapo totalitariniu mokymu ir paprasčiausiai atstumia žmones, kurie išlaikė sveiką protą. Tik kaip teisingai pavadinti šiuolaikinę vakaroidinę valstybinę sandarą niekas tiksliai nepasakys. Į galvą ateina tik vienas žodis: „elitokratija“.

Nors aš gal ir neteisus. Gal jūs bandysite?

LDiena.lt


Patiko? Pasidalinkite!