Patiko? Pasidalinkite!

Nusenęs, bet vis dar savo pareigą (kiršinti) kuo puikiausiai atliekantis V. Landsbergis ir toliau gieda JAV mantras apie Astravo AE grėsmę. Didesnė grėsme yra ta, kad Landsbergistai sugriovė Lietuvos ūkį (Pvz Mažeikių naftos gamyklą pardavė amerikonams už 1 litą). Dabar darbo žmonės aria už minimumus užsienio kapitalistams, jų pačių statytose gamyklose

Vytautas Landsbergis: 

Tyliai praėjo gegužės pirmoji — Tėvynės Sąjungos gimtadienis. Tada, 1993-iaisiais, nesuabejojome, o džiaugėmės pasirinkę gegužės pirmąją, tarptautinę darbininkų dieną, steigiamajam suvažiavimui. Susivokėme esą šalies darbininkais – valstybės darbininkais, ateiname kelti ir statyti Lietuvos.

Pirmiausia — neleisti resovietizacijos, o iš esmės tęsti Sąjūdžio idėjas apie kitokį, teisingesnį ir žmoniškesnį, gyvenimą. Nūnai vieni nesiliaudami keikia, lyg pasamdyti, „labai blogą” visų Lietuvoj gyvenimą, o kiti mato, kad gyvenimas labai pasikeitė, ir daugiau į gerąją pusę. Kad tik patys nepagadintume ar koks Astravas nesugriautų.

Bet iššūkių ir perspėjimų nestoka. Jų parūpina ir ne itin protingas pasaulis, ir maištaujanti dėl mūsų nedorybių Motina gamta.Tarp visuotinių pasaulinių ir lietuviškų nuodėmių reiškiasi ir nepagarba darbui.

Svarbiau gauti, ne pasidaryti. Nebe uždirbti. Kas tik dirba kruta, ravi savo sklypelį ar tobulina remonto bei kitą darbų barelį (ne alaus puotai už vienkartinį numestą eurą), tas yra vertas ir aplinkinių, ir valstybės pagarbos. Jokių patyčių, susimildamieji!

Ne išmalda, o ištverme ir supratimu, darbui palankiais sprendimais paremkime tyliuosius Lietuvos darbininkus.

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!