Patiko? Pasidalinkite!

Alytaus rajone gaisro paveiktoje teritorijoje uždrausta prekiauti vietos pienu, tiekti jį surinkimo punktams ir naudoti asmeninėms reikmėms

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad  spalio 25 d., po pietų gauti pirmieji pieno, kurio mėginiai buvo atrinkti iš gaisro Alytaus rajone paveiktoje teritorijoje esančių ūkių, laboratorinių tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad dioksinų kiekis viršija didžiausią leistiną koncentraciją.

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, ūkiams, kurie pateko į užterštą teritoriją, draudžiama:

– tiekti žalią pieną supirkimo punktams, naudoti jį asmeninėms reikmėms ar gyvūnams šerti, iki atskiro nurodymo;

– prekiauti pienu ir pieno produktais tiesiogiai vartotojams, turgavietėse ir kitose prekybos vietose.

Pieno supirkėjams ir pieno perdirbimo įmonėms draudžiama supirkti pieną, pristatytą iš užkrėstose teritorijose esančių ūkių.

Atkreipiame dėmesį, kad ūkinių gyvulių laikytojai ir gyventojai turi griežtai laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtų rekomendacijų dėl vandens, gyvūnų laikymo ir priežiūros, maisto produktų vartojimo ekstremalios situacijos metu bei patalpų valymo ir švarinimo.

Dioksinai – toksiškų organinių junginių grupė, pasižyminti kancerogenišku ir mutagenišku poveikiu. Jie tirpsta riebaluose, organiniuose tirpikliuose, netirpsta vandenyje.

Aplinkoje sklinda daugiausia oru, prilipę prie dulkių dalelių

Kitų pieno, vandens, vaisių ir daržovių mėginių laboratoriniai tyrimai tebevyksta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai nuolat atrenka papildomus maisto ir pašarų mėginius iš gaisro paveiktų teritorijų.

Tikrosios pasekmės nuo visuomenės galimai yra slepiamos

Gesinant gaisrą didelis užnuodyto vandens kiekis pateko į gruntinius vandenius, ko pasekoje užteršė kai kuriuos šulinius ir vandens telkinius iš kurių galima yra girdomi gyvuliai.

Gaisro pasekmės sveikatai

Kaučiukas, sieros junginiai, sunkieji metalai, įvairiausi priedai, anglies dvideginis, anglies monoksidas, sieros oksidai, kietosios dalelės, benzpirenas, furanai, dioksinai, polichlorinti bifenilai ir sunkieji metalai, tokie kaip arsenas, kadmis, nikelis, gyvsidabris, chromas, – tokiais cheminiais elementais gaisras “praturtino” gamtą.

Regiono gyventojai susidurs su sveikatos sutrikimais po kelių metų, o dirvožemyje nusėdę išvardinti kancerogenai sukels ilgalaikę taršą. Šie teršalai plinta per daržoves, mėsą, pieną, vandenį.

Tarša Alytaus regionui padaryta milžiniška. Kalbant ekonominiu požiūriu, šiame regione turėtų masiškai atpigti žemė, nekilnojamas turtas, ko pasekmėje Alytaus regionas praras ir turistus.

Alytaus miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su vyriausybinės avarinių situacijų komisijos įsteigtu spaudos centru, kad pateiktų gyventojams daugiau informacijos apie gaisrą.

Žemėlapyje yra duomenų apie oro, dirvožemio, vandens, maisto produktų užteršimą, taip pat kiti su gyventojais susiję faktai.

Remiantis šia informacija, gaisro padariniai paveikė Alytaus ir jo rajono teritorijas, kuriose gyvena beveik 64,5 tūkstančio žmonių

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!