Patiko? Pasidalinkite!

Prieš porą savaičių į mano rankas pateko leidinys ,,Vytautas Radžvilas : Susigrąžinkime valstybę!“. Faktiškai tai reklaminis Europarlamento rinkimuose dalyvaujančio V. Radžvilo komiteto leidinys. Kai dėl pono V. Radžvilo, tai savo tikrąjį veidą jis atskleidė balandžio mėnesį, kai atvirai garbino Holokausto dalyvį Joną Noreiką. Tuo viskas ir pasakyta –profesorius stojo į neonacistų ir antisemitų pusę.

Tačiau šiame reklaminiame laikraštyje buvo įdomu susipažinti su profesoriaus kolegės Jurgos Lago straipsniu ,,Turime saugotis atgimstančios Markso šmėklos“. Kas gi čia rašoma ? Štai straipsnio pradžia ,,Raudona šmėkla Europoje vis dar klaidžioja. Europos komisijos atstovai atskiru reisu važiuoja pas Marksą, kad  prie jo paminklo galėtų pagarbiai padėti gėlių“. Taigi, autorė stebisi, jog gerbiamas Marksas.

Stebėtis galima, tačiau kad pagerbiamas didis filosofas ir socialinio teisingumo šauklys, tikrai nekelia nuostabos pažangiems žmonėms. Mums kelia nuostabą Jono Noreikos ir jo bičiulių garbinimas, tame tarpe plinta taip vadinamo ,,Žalio Velnio“ –Jono Misiūno kultas. Vyksta didžiuliai žygiai ,,Žalio Velnio takais“, egzistuoja didelė neonacistų grupuotė ,,Žalio Velnio brolija“, leidžiami ,,Žalią Velnią“ šlovinantys leidiniai, stovi šiam nuožmiam Holokausto dalyviui skirti paminklai. Tad vyksta atviras žudikų ir plėšikų garbinimas.

Tačiau pereikime prie esmės. Jurga Lago dėsto: ,, Ispanija šiandien pavydi Rytų Europai. Pavydi mums. Tvirtų, dar nenukairėjusių žmonių“.  Perskaitęs tą teiginį, juokiausi. Geras jumoras. Įdomu ko ispanai gali pavydėti Lietuvai? Gal ten yra norinčių gauti lietuvišką minimalią pensiją-120 eurų per mėnesį? Ar patirti politines represijas-masines kratas, apklausas, areštus, politinius procesus teismuose ? O gal ispanai nori patirti masine deportaciją į Vakarus-kad  trečdalis jų būtų išvaryti iš savo gimtinės.

Taip, masinė emigracija iš Lietuvos, arba kaip taikliai pastebi docentas Edvardas Satkevičius-,,masinė deportacija į Vakarus“, tai tikra nelaimė.  Nuo 1990 metų iš Lietuvos į Vakarus išvyko apie du milijonus žmonių. Dauguma jų –tai ekonominiai pabėgeliai, išvykę savanoriškai-priverstiniu būdu, bėgdami nuo skurdo, nuosmukio ir neteisingumo. Šie trys reiškiniai, kaip ir paplitusi korupcija, vis labiau klampina Lietuvą į pelkę, tenka pripažinti-vyksta tikra valstybės erozija. Ir didžiuliai emigracijos mastai-kai iš gimtojo krašto jau išvyko daugiau nei  trečdalis gyventojų, dar labiau gilina ekonominę, socialinę ir kultūrinę Lietuvos krizę.

Nagrinėjant emigracijos problemas daug padėjo bendravimas su mokslininku, aktyviu visuomenininku docentu E. Satkevičiumi. Šis kaunietis jau daug metų nagrinėja masinės emigracijos priežastis, jos mastus ir teigia-,,Turime imtis priemonių emigracijos bangai, kurią jau galime įvardyti masine deportacija į Vakarus, pažaboti. Kitaip Lietuvai gresia visiškas žlugimas. Jei nebus pažangių permainų, jau už dvidešimties metų Lietuvai galutinai žlugs”.

Štai kur tikros grėsmės, tačiau Jurga Lago to kažkaip nemato. Jai grėsmė yra Marksas ir ,,raudonos šmėklos”.  J. Lago taip grindžia savo teorijas : ,, Reikia pripažinti, kad komunizmas yra efektyvi priemonė- ne veltui jo idėjomis  įtikėjo milijonai žmonių visame pasaulyje. Bet taip tęstis negali. Jei matydami plintantį atgimusio komunizmo terorą tylėsime, tai kur mes nueisime ir kur nuvesime savo vaikus?”. Štai taip, anot autorės,  deportacija į Vakarus ir politinės represijos tai smulkmena, bet štai grėsmė- tariamas ,,atgimstantis komunizmo teroras”.

Kaip įvertinti Jurgos Lago ,,pasakėles”?  Ne visi jomis patikės, tačiau dalis žmonių  tuo tiki. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje dažnai kalbame apie pasėkmes, tačiau retai apie priežastis. Konkrečiai –apie tai, kodėl per 29 metus nuo  1990 m. Lietuvą buvo sužlugdyta.

Taigi, kodėl?

Pirmiausia- 1990 m. klaidingai palaikėme Vytautą Landsbergį, jo grupuotę ir jo idėjas. Tuomet ir aš palaikiau Landsbergį, ir galiu pripažinti jog klydau, ir atsiprašau už tokią klaidą. Nes turėjome palaikyti Juozą Jermalavičių ir jo komandą. Tuos,  kurie mate tikrąją padėtį, kas vyksta ir norėjo gelbėti Lietuvą. Ir istorija parodė-jie buvo teisūs. Antra-nuo 1990 m. Lietuvoje palaipsniui atsikūrė luominė visuomenė ir įsigalėjo išnaudojimas. Ir trečia –Lietuva palaipsniui įtraukta į NATO glėbį, o to pasėkmės –Lietuvos biudžeto išgrobstymas per karinei sferai skiriamas didžiules lėšas, politinių represijų įsigalėjimas ir nacistinių nusikaltėlių garbinimas.

Aišku, Jurga Lago apie tai nekalba. Jai grėsmė tai Marksas, ,,komunizmo šmėklos”, ir ,,nukairėjimas”. Tačiau laikas iškelti esminį klausimą-ar pakils būrai? Būrais įvardiju didžiają žmonių dalį. Manau tai geras  terminas. Yra vietinė ponija-taip vadinami ,,iškilę” luomai, ir yra būrai. Tačiau tai priklauso ne vien nuo turto ir padėties. Prie ponijos galima priskirti ir jų vergus-tikrus vergus, tuos, kurie nuolankiai vergauja ir garbina savo ponus. O prie būrų galima priskirti ir dalį turtingų, bet pažangių žmonių. Kol kas būrai dar iš esmės nepakilo.

Taip, Lietuvoje egzistuoja patriotinis sluoksnis-yra žmonių, kurie kovoja su korumpuotu režimu.  Tai jau pakilę būrai, ponijos vadinami ,,vatnikais” . Jie pasisako už socialinę valstybę, už taiką, prieš NATO ir prieš nacistinių nusikaltėlių garbinimą. Šitie jau pakilę būrai yra Lietuvos laisvės viltis. Jei prie jų jungsis kuo daugiau kitų būrų,  ir bus palankios aplinkybės, tada ir sukursime laisvą Lietuvą. Ir kas svarbu- normalią Lietuvą, kurioje bus socialinis teisingumas, žodžio laisvė, ir nebus armijos. Nebus ir karo kurstymo, rusofobijos ir antisemitizmo. Bet bus taikos zona. Ir bus nuimti paminklai ,,generolams vėtroms”, ,,šarūnams” ir žaliems velniams”.

Dar šiek tiek apie Europą. Europa kairėja, ir Jurga Lago to bijo, o mes tuo džiaugiamės. Kairieji valdo Ispaniją, Graikiją, Čekiją, Slovakiją, Suomiją, Švediją, Bulgariją ir kai kurias kitas Europos šalis. Tų šalių vyriausybės siekia taikos, siekia normalaus dialogo su Rusija, Baltarusija, Kinija bei kitomis Rytų šalimis. Jų ,,nepuola rusai”, jie nejaučia ,,kinų grėsmės”, jiems netrukdo ,,komunizmo šmėklos”.  Ne taip kaip Jurgai Lago, Dariui Jauniškiui, ar Laurynui Kasčiūnui. Šitiems trukdo ir rusai, ir kinai, ir komunistai. Paminklai fašistams jiems netrukdo, nes matosi, jog profašistinės idėjos jiems patrauklios. Man tokios idėjos nepatrauklios. Aišku idomu pastebėti, jog ir kai kurios J. Lago kolegės pergyvena ne dėl profašistinių idėjų sklaidos, o dėl tariamų ,,homo sovieticus” grėsmių.

Štai opozicinė Lukašenkai baltarusių rašytoja Svetlana Aleksijevič postringauja : ,,Raudonoji imperija” pasibaigė, bet ,,raudonasis žmogus”, homo sovieticus, išliko. Jis išgyveno”. Taip, tai nuostabu. Mes išlikom, mes homo sovieticus, mes tarybiniai žmonės, ir mes tuo džiaugiamės. Mes nespekuliuojam Lietuva kaip kasčiūnai ir kubiliai, ir negarbinam ,,žalių velnių” kaip radžvilai ir ūsienės. Mes už normalią Lietuvą, kurioje žmonės turi ko sočiai  pavalgyti, ir jiems nereikia eiti ištiesus ranką, kurioje nėra nuskurdintų senukų, kurios žemės netrypia vokiečių okupantas, ir kurioje per paradus neskamba ,,Juden raus”. Kol kas tai tik svajonė, Lietuvoje kol kas daugybė varguolių, ir dar verkia nuskurdinti senukai, po mūsų gimtą kraštą dar klaidžioja vokiečių okupantai, ir neonacistai dar atvirai šaukia ,,Juden raus”.

Pabaigai. Prezidento rinkimuose palinkėsiu balsuoti už Gitaną Nausėdą. Balsuosiu už jį iš bėdos. Nes tokia padėtis, jog ateina arba  šis monopolinio kapitalo atstovas, arba kita monopolnio kapitalo atstovė Šimonytė, tik ši daug nuožmesnė. Be to, ji atvira rusofobė ir atvira karo kurstytoja. Be to, greta jos randasi ir žymus antisemitas  Kasčiūnas, jos komandos narys. O dėl Europarlamento rinkimų palinkėsiu rinktis iš dviejų variantų: kaip kam palankiau-balsuoti už Rolando Pakso komitetą arba už Palucko vadovaujamus socialdemokratus. Vėlgi, šitos jėgos turi minusų, tačiau turi ir pliusų. Jos už socialinį teisingumą ir  taiką. O dėl artimos ateities –jau laikas būrams pakilti. Ar tikrai būrai pakils, čia dar atviras klausimas. Per tris-šešerius metus bus idomu pamatyti, ar tikrai pakils būrai, ir ar pagaliau ,,nukairėsime”? Jei ,,nukairėsime”, tai Lietuva atsigaus , bus ir socialinis teisingumas, ir taika,  ir ramybė.

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!