Patiko? Pasidalinkite!

Rugsėjo 5 dieną Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos kartu su Kanados ambasados biuru Lietuvoje ir Užsienio reikalų ministerija organizuota konferencija – „Moterys, taika ir saugumas“, kurioje Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir ekspertai aptarė, kaip siekti didesnės moterų įtraukties į taikos ir saugumo palaikymo procesus.

„Ukrainiečių dvasia ir pasiryžimas ginti savo ir mūsų laisvę bei bendras vertybes stipriai įkvepia. Šioje kovoje itin svarbia jėga tapo moterys, kovojančios priešakinėse linijose. Tai puikus pavyzdys, kad moterys gali ir privalo turėti galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo, taikos kūrimo procesuose, siekiant užtikrinti saugumą kiekvienam“, – pabrėžė užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas, sveikindamas konferencijos dalyvius.

Konferencijos metu taip pat kelti klausimai apie moterų vaidmenį ir jo reikšmę, užtikrinant tarptautinį saugumą, bei lyčių stereotipus ir jų įtaką politiniams procesams. Ambasadorius žmogaus teisėms ir lyčių lygybei Dalius Čekuolis su konferencijos dalyviais diskutavo apie patarėjų lyčių klausimais funkcijas ir įgaliojimus bei kvietė aptarti galimybę steigti šias pareigybes Lietuvos institucijose.

Lietuva yra patvirtinusi jau antrąjį Nacionalinį veiksmų planą 2020-2024 metų laikotarpiui, kurio tikslas – stiprinti moterų dalyvavimą, siekiant taikos, didinti jų įsitraukimą į saugumo ir demokratijos procesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

URM inf.


Patiko? Pasidalinkite!