Patiko? Pasidalinkite!

Paruošė Artūras Bartašius

Keletas abortų ir eutanazijos priešininkų savo pastarųjų kelerių metų publikacijose patvirtino ryšį tarp tam tikrų virusinių vakcinų ir abortuotų kūdikių. Susijusios vakcinos yra naudojamos šiandien, o dauguma jų yra vaikams skirtos vakcinos. Šis vakcinų ir abortų ryšys buvo naujiena man, šeimos gydytojai, ir gali tapti naujiena jums. Žinoma, tai kelia nerimą ir verčia mus kaip krikščionis aiškintis ir spręsti šią moralinę problemą. Šiame straipsnyje aš aptarsiu žmogaus vaisių audinių naudojimo vakcinų gamyboje istoriją, pasiūlysiu etiškas alternatyvas tokioms vakcinoms bei kalbėsiu apie moralines jų naudojimo pasekmes.

Šiame straipsnyje kalbama tik apie vakcinas, kurių kūrimui panaudoti abortuoti kūdikiai; čia nebus kalbama apie apskritai su vakcinomis susijusius saugumo klausimus.

Abortuotų kūdikių audinių naudojimo vakcinose istorija

1960 m. Wistar institute, įsikūrusiame Filadelfijoje, Pensilvanijos valstijoje, dr. Leonard Hayflick pradėjo dirbti su abortuotais kūdikiais bandydamas išgauti žmogaus ląstelių štamus, kurie būtų naudojami kaip kultūros terpė virusų augimui. Šie virusai, užauginti žmogaus ląstelių kultūroje, gali būti naudojami kurti vakcinas, skirtas apsaugoti nuo įvairių ligų, tokių kaip poliomielitas ir raudonukė. Hayflick pareiškė, kad „Išskyrus žmogaus diploidinių ląstelių štamus iš vaisių audinių ir juos apibūdinus, šio tipo ląsteles galima naudoti kaip pagrindą gyvų virusų vakcinų gamybai.”

Iš vaisiaus organų išgautus ląstelių štamus, kurie dėl savo ilgaamžiškumo laikytini idealia kultūros terpe, galima dauginti daug kartų ir taip užtikrinti ląstelių šaltinį daugeliui dešimtmečių. Vienas abortuotas kūdikis gali būti ląstelių štamo šaltiniu, kurio potenciali išeiga gali būti maždaug 20 milijonų metrinių tonų ląstelių, kurias galimai laikyti užšaldytas daugelį metų. Galimybė panaudoti abortuotus kūdikius taip pat turi ekonominį pranašumą prieš gyvūninių šaltinių ląstelių kultūras, pavyzdžiui, beždžionių, vištų, ančių, šunų arba triušių ląstelių, nes gyvūnai turi būti laikomi, šeriami, prižiūrimi ir veisiami.

Tuo metu, kai dr. Hayflick vykdė savo tyrimus, abortai nebuvo įteisinti JAV, todėl Švedija tapo legalių abortų šaltiniu. Šiam mokslinių tyrimų projektui buvo ieškoma sveikų kūdikių, patikrinant abortuojamų kūdikių tėvų šeimų sveikatos istoriją dėl šeimose vyraujančių ligų ir vėžio. Aborto metu budėdavo mokslinis asistentas, kuris greitai perimdavo kūdikio organus ir paruošdavo juos greitam ir steriliam transportavimui į Pensilvaniją. Pas kūdikius tiekusį dr. Sven Gard dirbęs rezidentas Erling Norrby yra pasakęs: „Viena iš mano, kaip jauno studento laboratorijoje Stokholme, pareigų buvo atlikti žmogaus vaisių po teisėtų abortų skrodimą ir išsiųsti organus į Wistar institutą. Tokios medžiagos buvo daugelio Institute atliekamų svarbių tyrimų, kaip antai Leonard Hayflick WI-38 ląstelių linijų tyrimo, šaltinis… Organai būdavo paimami iš karto po teisėtų abortų.

Mes budėdavome, kad galėtume nedelsdami paimti mėginius ir organizuoti kaip galimą skubesnį jų transportavimą per Atlanto vandenyną. Į mūsų laboratoriją vaisių medžiagos būdavo atgabenamos automobiliu iš artimiausios ligoninės, suvyniotos į žalią chirurginę marlę. Maksimalus sterilumas buvo kritiškai svarbus, kad būtų galima auginti vaisių ląsteles po transportavimo jų neužteršus .“1 Buvo labai svarbu, kad vaisių audiniai būtų nedelsiant apdoroti ir užkonservuoti, siekiant išlaikyti ląstelių vientisumą. Mokslų ir medicinos daktaras C embriologas, teigia: „Siekiant išsaugoti 95 % ląstelių, gyvas audinys turi būti užkonservuotas per 5 minutes nuo aborto. Jau pirmąją valandą ląstelės ima irti, todėl mėginiai tampa nenaudingi.“

Svarbu suprasti glaudų ryšį tarp abortą atliekančio asmens ir tyrėjo, imančio vaisių organus tyrimams. Tyrėjo tikslas yra naudoti abortuotus kūdikius sukurti vakcinas. Patikrinama abortuoto kūdikio tėvų sveikata, o jų kūdikis pasirenkamas tyrimų medžiagai.

Kadangi audinius reikia paimti iš karto po aborto, abortą atliekantis asmuo ir tyrėjas taip pat turi susitarti iš anksto. Galimybė įtakoti abortuojamo kūdikio motiną yra akivaizdi. Tyrimai parodė, kad didelė dalis motinų, galvojančių apie abortą, mieliau pasirinktų šį variantą, jei žinotų, kad gali atiduoti kūdikį moksliniams tyrimams.1,3 Vaisių audinių rinkos tyrimai parodė, kad tyrimus atliekančios įstaigos siūlo atlygį abortus atliekančioms įstaigoms, už tai, kad galėtų apdoroti vaisių organus vietoje.1,3

Taigi vaisių audinių tyrimai skatina ir finansuoja abortų pramonę. 1964 m. dr. Hayflick pranešė apie sėkmingą ląstelių linijos sukūrimą iš abortuoto 3 mėnesių amžiaus moteriškos lyties vaisiaus, kurio susituokę tėvai buvo sveiki ir nebenorėjo daugiau vaikų, plaučių.4 Dr. Stanley Plotkin, kūręs vakciną nuo raudonukės Wistar institute, yra pasakęs: „Šį vaisių pasirinko dr. Sven Gard specialiai šiam tikslui. Abu tėvai yra žinomi… abortas buvo atliktas, nes tėvų nuomone, jie turėjo jau per daug vaikų. Nė vieno iš tėvų šeimose nebuvo paveldimų ligų ar vėžio istorijos.“

Ši ląstelių linija buvo pavadinta WI-38, kadangi buvo sukurta Wistar institute iš 38–ojo vaisiaus mėginio šiame tyrime.1 Iki šiol kelios farmacijos įmonės plačiai naudoja WI-38 ląsteles vakcinų gamybai. Po kelerių metų Medicinos tyrimų taryba Didžiojoje Britanijoje taip pat sukūrė ląstelių liniją iš kito kūdikio – šį kartą naudojant vyriškosios giminės 14 savaičių amžiaus vaisiaus plaučius; vaisius dėl „psichiatrinių“ priežasčių buvo pašalintas iš 27 metų moters su normalios šeimos sveikatos istorija įsčių.1,2,4 Ląstelių linija buvo pavadinta MRC-5 ir yra plačiai naudojama šiuolaikinių vakcinų gamybai. Po dvidešimt vieno atskiro aborto buvo sukurti WI-I – WI-25 (Wistar institutas, vaisių mėginių numeriai nuo 1 iki 25) ląstelių štamai, tačiau Hayflick sukūrė savo sėkmingąjį ląstelių štamą iš WI38 mėginio.

Kai 1964 m. kilo raudonukės epidemija, Wistar institutas bendradarbiavo su abortais atliekančiais asmenimis Amerikoje, siekdami surinkti ir išskrosti abortuotus kūdikius ir taip gauti raudonukės virusą vakcinos kūrimui; mėginiai buvo imami po beveik 70 abortų. Iš 27-o kūdikio raudonukės projekte buvo paimta gyvo viruso, kuris buvo naudojamas vakcinoje. Taigi raudonukės virusas buvo pavadintas RA 27/3 (raudonukė, abortas, 27 vaisiui, 3 audinio eksplantas). Tada vakcinos gamybos tikslais virusas buvo auginamas WI-38 ląstelėse.

Nuolat yra stengiamasi iš abortuotų kūdikių sukurti kitas ląstelių linijas, kadangi, kaip pasirodė, jų rinka yra labai sėkminga, o farmacijos pramonė sulaukė visuomenės pritarimo. WI-38 ir MRC-5 linijos išnyks po baigtinio populiacijos skaičiaus dvigubinimosi ir tada reikės kurti jų pakaitalus. IMR-90 buvo sukurta 1975 m. iš 16 savaičių amžiaus moteriškos lyties vaisiaus kaip ateities alternatyva WI-38 ląstelių linijai. PER C6 buvo išgauta iš 1985 m. abortuoto 18 savaičių amžiaus vaisiaus; šią ląstelių liniją sukūrė olandų farmacininkas Crucell 1995 m. Daugeliui farmacijos kompanijų, siekiančių kurti naujas vakcinas, buvo išduotos licencijos naudoti šią ląstelių liniją.1,2 Kitos ląstelių linijos buvo sukurtos iš kitų abortuotų kūdikių.

Vakcinos, kuriose naudojamos abortuotų vaisių ląstelės

Šiuo metu naudojamos vakcinos, pagamintos iš minėtų vaisių ląstelių linijų, apima: vakciną nuo vėjaraupių, vakciną nuo raudonukės, vakciną nuo hepatito A, „Pentacel“ vakcinos sudėtinę dalį nuo poliomielito (vakcinų derinys DTaP + poliomielitas + HiB), vakciną nuo pasiutligės, vakciną nuo raupų ir vakciną nuo juostinės pūslelinės. Žr. 1 lentelę. 1 lentelė.

Lent 1.PNG

Liga Vakcina Gamintojas Vaisiaus ląstelių linija Poliomielitas, DTaP, HiB Pentacel „Samofi Pasteur“ MRC-5 Vėjaraupiai Varivax „Merck“ MRC-5, WI-38 MMR* vakcinos sudėtinė dalis nuo raudonukės MMR II „Merck“ RA 27/3, WI-38 MMR-V** vakcinos sudėtinės dalys nuo raudonukės ir vėjaraupių Proquad „Merck“ RA 27/3, MRC-5, WI-38 Juostinė pūslelinė Zostavax „Merck“ MRC-5 Pasiutligė Imovax „Samofi Pasteur“ MRC-5 Hepatitas A Havrix „GlaxoSmithKline“ MRC-5 Hepatitas A Vaqta „Merck“ MRC-5 A/B kombinuotos vakcinos sudėtinė dalis nuo hepatito A Twinrix „GlaxoSmithKline“ MRC-5 Raupai Acambis 1000 „Acambis“ MRC-5 *MMR = tymai, kiaulytė, raudonukė **MMR-V = tymai, kiaulytė, raudonukė–vėjaraupiai Etiškos vakcinų alternatyvos (pagamintos iš kitų šaltinių, o ne iš abortuotų kūdikių audinių): Šiuo metu Jungtinėse

Amerikos Valstijose nėra alternatyvų vakcinoms nuo vėjaraupių, raudonukės, juostinės pūslelinės ar hepatito A. Japonijoje gaminama etiška alternatyva vakcinai nuo raudonukės (sukurta iš triušio ląstelių) ir vakcina nuo hepatito A (sukurta iš beždžionės inkstų); jeigu būtų leista naudoti šias vakcinas JAV, tai būtų moralinė alternatyva neetiškoms vakcinoms. Kadangi vakcinos nuo tymų ir kiaulytės yra derinamos su vakcina nuo raudonukės MMR vakcinoje, nėra galimybės pasiskiepyti tik nuo tymų ir kiaulytės, nors šie MMR komponentai pagaminti vadovaujantis etiniu principu ir naudojant viščiuko embrioną.

Dar visai neseniai „Merck“ gamindavo atskirus skiepus nuo tymų ir kiaulytės, tačiau dėl intensyvaus MMR vakcinos naudojimo atskirų vakcinų rinka tapo labai ribota. Jų gamyba buvo sustabdyta, tačiau ją atnaujinus tėvai galėtų naudotis vakcinų nuo tymų ir kiaulytės, kuriose nebūtų abortuotų vaisių pagrindu pagamintos vakcinos nuo raudonukės, šaltiniu. 2 lentelė.

LENT 2

JAV gaminamos etiškos alternatyvios vakcinos (4,5,6,7,8,9,10,11,12) Liga Vakcina Gamintojas Ląstelių linija Poliomielitas IPOL „Sanofi Pasteur“ Beždžionės (Vero) Poliomielitas, DTap, HepB Pediarix „GlaxoSmithKline“ Beždžionės (Vero) Pasiutligė RabAvert „Chiron“ Viščiuko embriono Raupai Acambis 2000 „Sanofi Pasteur“ Beždžionės (Vero) Kiaulytė* Mumpsvax „Merck“ Viščiuko embriono Tymai* Attenuvax „Merck“ Viščiuko embriono *Neseniai „Merck“ nutraukė gamybą.

Ką turi žinoti tėvai

Mano nuomone, svarbiausia virusinė liga, kuri neturi etiškos alternatyvios vakcinos, yra raudonukė. Atsižvelgiant į tai, kad abortuotų vaisių audinių pagrindu sukurta vakcina nuo raudonukės yra sušvirkščiama viena injekcija kartu su vakcinomis nuo tymų ir kiaulytės (MMR), nėra etinių vakcinų nuo tymų ir kiaulytės alternatyvų. Visos trys ligos – raudonukė, tymai ir kiaulytė – gali kelti rimtą pavojų sveikatai.

Jei nėščia moteris suserga raudonuke anksti nėštumo metu, egzistuoja 25–50 % tikimybė kūdikiui susirgti įgimtu raudonukės sindromu, kuris apima kurtumą, regos sutrikimus, širdies defektus, protinį atsilikimą ir kitas problemas.

Tymai kartais gali sukelti pneumoniją, encefalitą (infekciją smegenyse) ir problemas, susijusias su nėštumu. Kiaulytė kartais gali sukelti meningitą, encefalitą, nevaisingumą, pankreatitą, klausos praradimą ir persileidimą. Vakcinų nuo šių virusų naudojimas smarkiai sumažino šių trijų ligų paplitimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dėl vakcinos nuo vėjaraupių, pristatytos 1995 m., vis dar kyla tam tikrų nesutarimų. Ginčijamasi, ar vakcina suteikia imunitetą vėjaraupiams visam gyvenimui ir ar ji didina riziką suaugusiesiems susirgti vėjaraupiais ir juostine pūsleline.1,16 Suaugusiesiems vėjaraupiai yra kur kas pavojingesni nei vaikams, todėl jei vakcina neapsaugo žmogaus visą gyvenimą, skiepai iš tiesų gali padidinti sunkios ligos riziką. Taip pat egzistuoja aukštas vakcinos nesėkmingo veikimo rodiklis – maždaug 20 % paskiepytų vaikų vis tiek užsikrečia vėjaraupiais, nors dažnai patiria mažiau žalos nei neskiepyti vaikai. Dėl šių neatsakytų klausimų ir fakto, kad vėjaraupiai nėra pavojingi daugumos vaikų gyvybei, manau, kad skubi alternatyva vakcinai nuo vėjaraupių nėra reikalinga.

Vakcina nuo hepatito A buvo pristatyta 1996 m. Kaip ir daugumos virusinių ligų atvejais, dažniausiai ja užsikrečia vaikai, tačiau jiems pasireiškia nedaug simptomų, taigi liga plinta visoje bendruomenėje, todėl vakcinavimo kampanija yra orientuota į vaikų skiepijimą. Hepatitas A plinta išmatų–oraliniu būdu, o Jungtinėse Amerikos Valstijose dauguma atvejų pasitaiko vakarų ir pietvakarių valstijose.17 Ligos protrūkiai kyla per maisto produktus, ją perneša narkomanai, vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais, bei keliaujantieji į šalis, kuriose ši liga yra endeminė.

Ūmus kepenų nepakankamumas yra sunkiausia hepatito A komplikacija; ji išsivysto retai ir dėl jos JAV kasmet miršta 100 žmonių.17 Dažniau pasitaikantys simptomai apima karščiavimą, apetito praradimą, pykinimą, pilvo skausmą, tamsų šlapimą ir geltą. Virusas yra grėsmingesnis tiems, kurie serga lėtine kepenų liga ar suaugusiems, vyresniems nei 50 metų amžiaus.17 Etiška vakcina nuo šio viruso būtų labai naudinga, tačiau šiuo metu tokios nėra.

Norėdama padėti tėvams atsirinkti, kuriais skiepais jie nori, kad jų vaikai būtų paskiepyti, organizacija „Children of God for Life“ rengia diagramą, kurioje išvardytos Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) rekomenduojamos vakcinos, atsižvelgiant į amžių ir tai, ar vakcinos yra etiškos. Ši diagrama padės išsiaiškinti, kurios vakcinacijos yra reikalingos ir kuriais skiepais norite paskiepyti savo vaikus. Prašome apsilankyti: http://www.cogforlife.org/fetalvaccines.htm.

Mokyklų rekomenduojamos vakcinos ir išimtys Kiekviena valstija pati nusprendžia, kokie skiepai yra privalomi mokyklas lankantiems mokiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams ir dienos priežiūros centrus lankantiems vaikams. CDC reikalavimai pateikti: http://www.immunizationinfo.org/vaccines/state-requirements. Religinės išimtys leidžiamos 48 valstijose (išskyrus Vakarų Virdžiniją ir Misisipę). Tėvai paprastai turi pateikti nustatyto formato prašymą, naudodami valstybės nurodytą formą ir nurodyti, kad jie prieštarauja imunizacijai remdamiesi religiniais įsitikinimais. Norėdami gauti atitinkamas formas, tėvai gali kreiptis į savo valstijos sveikatos departamentą.

Ši kontaktinė informacija yra pateikta anksčiau minėtame sąraše. Manau, kad būtų svarbu nurodyti formoje ir taip pat žodžiu informuoti mokyklos darbuotojus, kad nesate nusiteikę prieš visus skiepus, o tik prieš konkrečias vakcinas nuo vėjaraupių, hepatito A ir t.t. dėl jų neetiškos kilmės (abortų). Mes turime informuoti kaip įmanoma daugiau žmonių apie šį klausimą ir aiškinti, kodėl mums reikia moralios alternatyvos.

Aiškindami, kodėl mūsų vaikai neturi būti skiepijami šiomis vakcinomis, turime sunkiai dirbti, kad būtų užtikrinta etiškų alternatyvų galimybė, kadangi dauguma vakcinų yra svarbios asmeninei ir visuomenės sveikatai. Mes galime sėkmingai siekti etiškų produktų laikydamiesi moralinių standartų, pavyzdžiui, kaip kad nutiko, kai vakcinos nuo raupų buvo masiškai gaminamos po rugsėjo 11-osios teroristų išpuolių. Kai buvo išreikštas pakankamas visuomenės priešinimasis abortuotų vaisių audinių kilmės vakcinoms, buvo sukurta etiška vakcinos nuo raupų versija.

Kvietimas imtis veiksmų Vienintelė išeitis, kurią galėčiau pasiūlyti ir kurios, manau, turėtų laikytis bet kuris krikščionis, tai boikotuoti šiuos produktus. Kaip dar įmanoma įtakoti farmacijos bendroves, kad jos gamintų etiškas vakcinas iš gyvūnų ląstelių, o ne iš abortuotų kūdikių ląstelių? Neužtenka tik išreikšti savo nepasitenkinimo ir toliau naudoti produktą.

Turime susilaikyti nuo dalyvavimo šių vakcinų rinkoje ir reikalauti, kad būtų gaminamos moralios alternatyvos. Tol, kol nesukursime rinkos moralioms virusinėms vakcinoms boikotuodami neetiškas vakcinas, farmacijos kompanijos neturės priežasties kurti moralias alternatyvas. Manau, kad efektyviausias būdas įtakoti pokyčius yra daugialypis: • Informuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, kurių vakcinų mes negalime naudoti ir kodėl. • Kalbėti savo rate apie užterštų vakcinų boikotavimą, kad galėtume sukurti pakankamą spaudimą ir daryti įtaką farmacijos pramonei kurti moralias alternatyvas. • Susisiekti su savo kongresmenu dėl Sąžiningo ženklinimo ir informuoto sutikimo akto palaikymo. Šis teisės aktas reikalauja farmacijos įmonių visiškai atskleisti vartotojams ir medicinos specialistams, ar vakcinose ar vaistuose naudojamos abortuotų vaisių medžiagos (žr. http://cogforlife.org/flica.htm). • Remti gyvybę prieš abortus ir eutanaziją pasisakančią organizaciją „Children of God for Life“ jų pastangose skatinti moralių produktų kūrimą pasirašant peticiją adresu http://www.cogforlife.org/campaignpetition.htm.

Skelbti naujienas organizacijos Facebook puslapyje. Moralinės iš abortuotų kūdikių audinių sukurtų vakcinų naudojimo pasekmės Tarp krikščionių vyksta svarbios diskusijos dėl to, ar abortuotų vaisių audinių pagrindu sukurtų vakcinų naudojimas yra priimtinas. Kai kurie etikos specialistai teigia, kad tėvai turi moralinę pareigą apsaugoti savo vaikus ir visuomenę nuo ligų, kurių galima išvengti, net jei tai reikštų iš abortuotų vaikų ląstelių sukurtų vakcinų naudojimą. Nors dauguma krikščionių etikos specialistų sutinka, kad abortas yra blogis, atrodo, kai kurie mano, kad pasyvus dalyvavimas per produkto, pagaminto iš abortuoto vaisiaus ląstelių, naudojimą yra priimtinas, kadangi abortas buvo atliktas seniai arba dėl to, kad dėl aborto kalti jį atlikę asmenys ar tyrėjai. Vis dėlto visuomenė, taip pat etikos specialistai ir teologai laikosi neteisingos nuomonės, kad abortai atlikti ne vakcinų kūrimo tikslu.

Kaip buvo aptarta anksčiau kalbant apie virusinės vakcinos kūrimo istoriją, yra akivaizdu, kad tyrėjai ketino naudoti abortuotus kūdikius vakcinų kūrimui ir jie tiesiogiai dalyvavo parenkant atitinkamus kūdikius.1 Kaip šeimos gydytoja, aš tvirtai tikiu vakcinų svarba siekiant užkirsti kelią rimtoms ligoms. Sunkių komplikacijų ir mirties nuo ligų, kurių išvengiama pasiskiepijus, dažnis smarkiai sumažėjo dėl vakcinų programų. Dėl vakcinų kampanijų efektyvumo šiuo metu JAV beveik negirdima apie daugelį ligų (pavyzdžiui, raudonukę). Tačiau tolesnė sunkių virusinių ligų protrūkių prevencija priklauso nuo tolesnės vakcinacijos.

Skiepijimasis ypač reikalingas sveikatos priežiūros darbuotojams, į kitas šalis keliaujantiems asmenims ar misionieriams, kad šie asmenys apsisaugotų patys ir apsaugotų savo šeimos narius. Aš esu gydytoja ir mažų vaikų motina, trokštanti pasirūpinti savo vaikų saugumu. Tačiau be šių pašaukimų, aš esu ir krikščionė, ir būdama ja aš negaliu naudoti produkto, kuris buvo sukurtas iš abortų pramonės, net jei tai reiškia didelių nepatogumų ar net pavojų mano šeimai. Blogis, atsiradęs prieš dešimtmečius, kai šie vaikai buvo nužudyti, yra pakankamas, kad tokios vakcinos būtų morališkai nepriimtinos. Laiko tėkmė nesumažina akto nuodėmingumo.

Glaudūs darbo santykiai tarp abortus atliekančių asmenų ir tyrėjų suteikia dar daugiau pagrindo susilaikyti nuo dalyvavimo vaisių audinių rinkoje; mes jau aptarėme, kaip tęsiama naujų ląstelių linijų praktika. Dabar vaisių ląstelės yra naudojamos kuriant maisto produktus ir veido priežiūros produktus,5 kadangi žmogaus vaisių ląstelių naudojimas vakcinose pasirodė esantis sėkmingas ir pelningas bei sulaukė nedaug visuomenės protestų. Argumentas, kad abortus atliekantys asmenys ir tyrėjai yra kaltesni už abortuotus kūdikius nei vakcinas naudojantis vartotojas, yra teisingas. Tačiau kai mes, kaip tėvai / vartotojai, naudojame šiuos produktus, mes pritariame abortuotų kūdikių naudojimui vakcinų kūrimui. 2005 m. Vatikanas pareiškė, kad „<…> pasyvaus bendradarbiavimo aspektas yra svarbiausias.

Tikintieji ir sąžiningi piliečiai (tėvai, šeimos, gydytojai) turi prieštaraut, net prieštaraudami savo sąžinei, vis platesniems išpuoliams prieš gyvybę ir po šiais išpuoliais slypinčiai „mirties kultūrai“. Šiuo požiūriu, vakcinų, kurių gamyba yra susijusi su abortų kurstymu, naudojimas, yra laikytinas bent jau tarpininkavimu ir esminiu nuotoliniu pasyviu bendradarbiavimu su jų gamintojais. Be to, kultūriniame lygmenyje, tokių vakcinų naudojimas prisideda prie apibendrinto socialinio pritarimo farmacijos pramonės veiksmams, kurioje vakcinos gaminamos amoraliu būdu.“18 Atrodo, kad žmonės gali pateisinti šių užterštų vakcinų naudojimą įvairiomis priemonėmis, kartais teigdami, kad tai yra panašu į naudą, gaunamą iš kito asmens, mirštančio tragiška mirtimi, paaukotų organų.

Vis dėlto abortuotas vaikas neduoda savo sutikimo būti nužudytam ir išskrostam, o visi organų donorai turi duoti sutikimą dėl organų donorystės prieš savo mirtį. Įdomu, kokia būtų mūsų visuomenės reakcija, jei sužinotume, kad vakcinos buvo sukurtos iš nacių koncentracijos stovykloje nužudytų žydų? Ar kiltų didesnis pasipiktinimas, nes Holokausto nusikaltimai laikomi sunkesniais, kadangi jie susiję su žmonėmis ne įsčiose? Holokaustas atėmė šešių milijonų žmonių gyvybes; JAV kiekvienais metais daugiau nei vienas milijonas kūdikių nužudomi dėl abortų.

Kaip mes galime sakyti, kad farmacijos pramonė neprisideda prie šio blogio? Ir kaip mes galime dalyvauti šiame blogyje? Nesvarbu, kokį „gėrį“ galima išgauti iš blogio, blogio veiksmas išlieka blogiu, o bet koks dalyvavimas blogyje yra amoralus. Mes negalime pateisinti aborto blogio sakydami, kad jis suteikė vakcinų „gėrį“ ir apsaugo mūsų vaikus ir visuomenę. Niekur Šventajame Rašte neradau parašyta, kad mes turime moralinę pareigą arba pasiteisinimą siekdami apsaugoti save kito žmogaus sąskaita. Didžiausio gėrio didžiausio žmonių skaičiaus naudai skatinimas nekalto asmens sąskaita yra utilitarizmas ir pažeidžia žmogaus gyvybės šventumą.

Vertė.PNG

Originalas Vakcinos iš abortuotų kūdikių


Patiko? Pasidalinkite!